O nas

Wejście Spółki ROTOPINO.PL S.A. (wcześniej MARKETEO.COM S.A.) na prowadzony przez GPW rynek NewConnect, finansujący rozwój młodych, prężnie działających przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, spowodowany jest przede wszystkim chęcią pozyskania większego kapitału umożliwiającego rozwinięcie rozpoczętych już w tej firmie projektów oraz wdrażanie kolejnych.

Ostatecznie prawa do akcji spółki ROTOPINO.PL S.A. (wcześniej MARKETEO.COM S.A.) zadebiutowały na NewConnect po 4 zł - 100 proc. powyżej kursu odniesienia wynoszącego 2 zł. Przed wejściem na NewConnect ROTPINO.PL S.A. przeprowadziło emisję 1 mln akcji w drodze subskrypcji prywatnej. Papiery objęło czterech inwestorów. Cena emisyjna wynosiła 2 zł.

Grupa Rotopino.pl jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową. Skupia międzynarodową platformę handlową Marketeo.com, która powstała w czerwcu 2006 roku oraz zintegrowane z nią portale branżowe o prawie 10-letniej tradycji.

Firma ROTOPINO.PL S.A., powstała w 1999 roku i od początku swojej działalności jest spółką zyskowną bez jakichkolwiek obciążeń finansowych. Wszystkie swoje inwestycje realizuje z własnych środków pozyskanych głównie ze sprzedaży reklamy internetowej. Warto nadmienić, że Spółka posiada własny wysoko wykwalifikowany dział marketingu, kreacji reklamy oraz IT z własnym zapleczem technologicznym w tym nowoczesną serwerownią.

Od początku swojej działalności stanowi pomost pomiędzy firmami, dostarczając im narzędzia internetowe, które realnie przekładają się na zwiększenie kontaktów biznesowych. Unikalne rozwiązanie technologiczne, lojalna międzynarodowa społeczność platformy handlowej Marketeo.com i zintegrowanych z nią portali branżowych oraz współpraca z największymi firmami w Polsce i z zagranicy, daje Spółce ogromną przewagę nad konkurencją.

Początek 2009 roku to dla Spółki wyjątkowo dobry okres widoczny w stale rosnących statystykach oglądalności Grupy Rotopino.pl. Obecnie z międzynarodowej platformy handlowej Marketeo.com korzystają firmy z ponad 220 krajów w tym najczęściej z Polski, Chin, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.


Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.