ZARZĄD SPÓŁKI

Paweł Sznajder

Prezes Zarządu

Na stanowisku Prezesa Zarządu od maja 2018r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce. Od 2008 roku związany zawodowo z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A.).

Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Agnieszka Kozieł

Członek Zarządu

W Zarządzie Rotopino.pl S.A. od maja 2018 roku.

Z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A.) związana zawodowo od 2011 roku. Pracę w spółce rozpoczęła jako Specjalista ds. obsługi klienta na rynku francuskim. Następnie pełniła obowiązki Koordynatora Rynku Francuskiego i Kierownika Działu Zagranicznego. Obecnie jako Dyrektor Handlowy zajmuje się nadzorem nad pionem handlowym oraz marketingowym spółki.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym. Ukończyła również Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Műller

Członek Zarządu

W Zarządzie Rotopino.pl S.A. od marca 2019 roku.

Z Rotopino.pl S.A. (wcześniej Narzedzia.pl S.A) związana zawodowo od 2010 roku. Do lutego 2019 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Niezmiennie od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Finansów w Rotopino.pl S.A.

Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała dyplom magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończyła również Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy otrzymując tytuł inżyniera na Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży e-commerce na stanowiskach managerskich oraz księgowych.

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.