Rada nadzorcza

Krzysztof Folta

Przewodniczący rady nadzorczej

Od dnia 2011-10-01

Wojciech Topolewski

Członek rady nadzorczej

Od dnia 2008-02-25

Anna Słobodzian-Puła

Członek rady nadzorczej

Od dnia 2011-10-01

Piotr Tokarczuk

Członek rady nadzorczej

Od dnia 2017-06-19

Jerzy Bartosiewicz

Członek rady nadzorczej

Od dnia 2017-06-19

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236856

info@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.

Spółka notowana na NewConnect