Raporty bieżące

Filtrowanie raportów

Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect akcji spółki Rotopino.pl S.A.

Raport EBI

|

2019-06-13


Pobierz plik: 2019-06-13 - Rotopino.pl - raport - decyzja GPW - potwierdzenie EBI.pdf

Pobierz plik: 2019-06-13 - Rotopino.pl - raport - decyzja GPW - potwierdzenie ESPI.pdf

Informacja o złożeniu wniosków o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu oraz wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych akcji

Raport EBI

|

2019-06-11


Pobierz plik: 2019-06-11 - Rotopino.pl - raport - potwierdzenie ESPI.pdf

Pobierz plik: 2019-06-11 - Rotopino.pl - raport - potwierdzenie EBI.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2019-06-04


Pobierz plik: 2019-06-04 - Rotopino - potwierdzenie EBI.pdf

Pobierz plik: 2019-06-04 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na ZWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2019-06-04 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2019-06-04 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018 Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2018-06-04 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA.pdf

Pobierz plik: 2019-06-04 - Rotopino - potwierdzenie ESPI.pdf

Informacja o podjęciu przez KNF decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki Rotopino.pl S.A. formy dokumentu

Raport EBI

|

2019-05-29


Pobierz plik: 2019-05-29 - Rotopino.pl - raport EBI - potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2019-05-29 - Rotopino.pl - raport ESPI - potwierdzenie.pdf

Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu

Raport EBI

|

2019-03-13


Pobierz plik: 2019-03-13-potwierdzenie EBI.pdf

Pobierz plik: 2019-03-13-potwierdzenie ESPI.pdf

Informacja o sprostowaniu treści protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI

|

2019-03-08


Pobierz plik: 2019-03-08-rotopino-uchwala2_02_2019_sprostowana.pdf

Pobierz plik: 2019-03-08-potwierdznenie-EBI.pdf

Pobierz plik: 2019-03-08-potwierdznenie-ESPI.pdf

Powołanie członka zarządu oraz odwołanie prokurenta

Raport EBI

|

2019-02-28


Pobierz plik: 2019-02-28 - Rotopino - raport EBI - zmiany w zarządzie, prokura - potwierdzenie.pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2019-02-26


Pobierz plik: 2019-02-26 - Rotopino treść uchwał NWZA.pdf

Pobierz plik: 2019-02-26 - Rotopino - EBI - uchwały.pdf

Pobierz plik: 2019-02-26 - Rotopino - ESPI - 5 procent.pdf

Pobierz plik: 2019-02-26 - Rotopino - ESPI - uchwały.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2019-01-30


Pobierz plik: 2019-01-30-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-2019-rotopino.pdf

Pobierz plik: 2019-01-30-projekty-uchwal-rotopino-nwza-2019.pdf

Pobierz plik: 2019-01-30-rotopino-potwierdzenie-ebi.pdf

Pobierz plik: 2019-01-30-rotopino-potwierdzenie-espi.pdf

Pobierz plik: 2019-01-30-Rotopino-wzory-pelnomocnictw-na-nwza-2019.pdf

Pobierz plik: 2019-01-30-rotopino-formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-nwza.pdf

Rezygnacja członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2019-01-29


Pobierz plik: 2019-01-29-rotopino-potwierdzenie-EBI.pdf

Pobierz plik: 2019-01-29-rotopino-potwierdzenie-ESPI.pdf

Informacja o żądaniu Akcjonariusza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI

|

2019-01-25


Pobierz plik: 2019-01-25-Rotopino-pl-raport-EBI- potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2019-01-25-Rotopino-pl-raport ESPI-potwierdzenie.pdf

Uzupełnienie raportu ESPI nr 21/2018

Raport ESPI

|

2019-01-10


Pobierz plik: Powiadomienie TIM SA_nabycie akcji Rotopino.pl. SA_rozliczenie przymusowego wykupu.pdf

Pobierz plik: 2019-01-10 - Rotopino - raport ESPI - potwierdzenie.pdf

Rezygnacja członka Zarządu

Raport ESPI

|

2018-12-31


Pobierz plik: 2018-12-31 - Rotopino - raport EBI - potwierdzenie GPW.pdf

Pobierz plik: 2018-12-31 - Rotopino - raport ESPI - potwierdzenie KNF.pdf

Informacja o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Emitenta

Raport ESPI

|

2018-12-18


Pobierz plik: 2018-12-18 - Rotopino - Raport EBI - wykup akcji TIM.pdf

Pobierz plik: 2018-12-18 - Rotopino - Raport ESPI - wykup akcji TIM.pdf

Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu

Raport ESPI

|

2018-12-13


Pobierz plik: Przymusowy wykup Rotopino.pl SA.PDF

Pobierz plik: 2018-12-13 - Rotopino - Raport ESPI - wykup akcji TIM.pdf

Pobierz plik: 2018-12-13 - Rotopino - Raport EBI - wykup akcji TIM.pdf

Pobierz plik: 2018-12-13 - Rotopino - raport EBI - zawieszenie notowań.pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport ESPI

|

2018-12-11


Pobierz plik: Treść uchwał - NZW - Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2018-12-11 - potwierdzenie EBI - treść uchwał.pdf

Pobierz plik: 2018-12-11 - potwierdzenie ESPI - treść uchwał.pdf

Pobierz plik: 2018-12-11 - potwierdzenie ESPI - akc powyżej 5 procent.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rotopino.pl

Raport ESPI

|

2018-11-14


Pobierz plik: 2018-11-14 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na NWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZA.pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - Projekty Uchwał Rotopino NWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2018 Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - potwierdzenie EBI (GPW).pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - potwierdzenie ESPI (KNF).pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2018-10-09


Pobierz plik: 2018-10-09 - Rotopino - Raport EBI - potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2018-10-09 - Rotopino - Raport ESPI - potwierdzenie.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport EBI

|

2018-09-28


Pobierz plik: Powiadomienie TIM SA_ nabycie akcji Rotopino.pl SA_ 26.09.2018r .pdf

Pobierz plik: 2018-09-28 - Potwierdzenie EBI.pdf

Pobierz plik: 2018-09-28 - Potwierdzenie ESPI.pdf

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Altus TFI S.A.

Raport EBI

|

2018-09-24


Pobierz plik: Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. zbycie akcji.pdf

Pobierz plik: 2018-09-25 - EBI - potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2018-09-25 - ESPI - potwierdzenie.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport EBI

|

2018-09-21


Pobierz plik: 2018-09-21 - Zawiadomienie TIM.pdf

Pobierz plik: 2018-09-21 - ESPI - potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2018-09-21 - EBI - potwierdzenie.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Raport EBI

|

2018-09-20


Pobierz plik: 2018-09-20 - ESPI - potwierdzenie publikacji.pdf

Pobierz plik: 2018-09-20 - EBI - potwierdzenie publikacji.pdf

Pobierz plik: Ewa Folta 20.09.2018 r. Rotopino.pl SA.pdf

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Altus TFI S.A. na rzecz TIM S.A.

Raport EBI

|

2018-09-19


Pobierz plik: 2018-09-19 - EBI - potwierdzenie publikacji.pdf

Pobierz plik: 2018-09-19 - ESPI - potwierdzenie publikacji.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport EBI

|

2018-06-19


Pobierz plik: 2018-06-19 - ZWZA - ROTOPINO - treść uchwał.pdf

Pobierz plik: ROTOPINO.PL SA (ESPI - 9_2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najm....pdf

Pobierz plik: ROTOPINO.PL SA (ESPI - 8_2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Wa....pdf

Pobierz plik: ROTOPINO.PL SA (EBI - 8_2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Wal....pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Raport EBI

|

2018-05-20


Pobierz plik: 2018-05-23 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na ZWZA 2017.pdf

Pobierz plik: 2018-05-23 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA.PDF

Pobierz plik: 2018-05-23 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2017.pdf

Pobierz plik: 2018-05-23- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2017 Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2018-05-23 - Wydruk potwierdzenia wysłania raportu EBI.PDF

Pobierz plik: 2018-05-23 - Wydruk potwierdzenia wysłania raportu ESPI.PDF

Zmiana składu Zarządu

Raport EBI

|

2018-04-27


Pobierz plik: 2018-04-27 - Rotopino - raport EBI - zmiany w zarządzie.pdf

Przegląd opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM S.A.

Raport ESPI

|

2018-03-23


Pobierz plik: 2018-03-23 - potwierdzenie ESPI - treść.pdf

KRS - Decyzja sądu

Raport EBI

|

2018-03-19


Pobierz plik: KRS decyzja sądu 2018.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport EBI

|

2018-01-17


Pobierz plik: 2018-01-17 - Dotychczasowe brzmienie par. 5 Statutu Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2018-01-16 - Rotopino - uchwały NWZ.PDF

Pobierz plik: 2018-01-17 - treść ESPI - 4_2018.pdf

Pobierz plik: 2018-01-17 - treść ESPI - 3_2018.pdf

Pobierz plik: 2018-01-17 - treść ESPI - 2_2018.pdf

Pobierz plik: 2018-01-17 - treść EBI - 1_2018.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Raport EBI

|

2017-12-20


Pobierz plik: 2017-12-20 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na NWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2017-12-20 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZA ....pdf

Pobierz plik: 2017-12-20 - Projekty Uchwał Rotopino NWZA 2018.pdf

Pobierz plik: 2017-12-20 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2018 Rotopino - projekt (zmiana ....pdf

Pobierz plik: 2017-12-20 - ESPI - Potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: 2017-12-20 - EBI - potwierdzenie.pdf

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Altus TFI S.A.

Raport EBI

|

2017-12-12


Pobierz plik: 2017-12-12 - Potwierdzenie - EBI.PDF

Pobierz plik: 2017-12-12 - Potwierdzenie - ESPI.PDF

Odpowiedź na pismo KNF

Raport ESPI

|

2017-07-14


Pobierz plik: 2017-07-14 - odp. na pismo KNF z dn. 19.06 - ESPI - Kancelaria Tajna.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport EBI

|

2017-06-20


Pobierz plik: 2017-06-20 - potwierdzenie EBI - uchwały, rada nadzorcza.pdf

Pobierz plik: 2017-06-20 - potwierdzenie ESPI - uchwały, rada nadzorcza.pdf

Pobierz plik: 2017-06-20 - potwierdzenie ESPI - wykaz 5 procent.pdf

Pobierz plik: 2017-06-19 - Rotopino.pl - ZWZA 2017, treść uchwał.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Raport EBI

|

2017-05-22


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy (85-746), przy ul. Towarowej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2017-05-22 - Rotopino - raport EBI.PDF

Pobierz plik: 2017-05-22 - Rotopino - raport ESPI.PDF

Pobierz plik: 2017-05-22 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2017 Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2017-05-22 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2017.pdf

Pobierz plik: 2017-05-22 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA ....pdf

Pobierz plik: 2017-05-22 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na ZWZA 2017.pdf

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Raport EBI

|

2017-04-21


Pobierz plik: 2017-04-21 - Rotopino - raport o powołaniu członków Zarządu.pdf

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport EBI

|

2017-01-31


Pobierz plik: 2017-01-31 - Rotopino - raport EBI - Harmonogram 2017.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport EBI

|

2017-01-11


Pobierz plik: Rotopino - raport ESPI - nabycie przez Altus.pdf

Pobierz plik: Rotopino - raport EBI - nabycie przez Altus.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport EBI

|

2016-12-27


Pobierz plik: 2016-12-27 - EBI - publikacja raportu - zbycie akcji.pdf

Pobierz plik: 2016-12-27 - ESPI - publikacja raportu - zbycie akcji.pdf

Pobierz plik: Rotopino - zawiadomienie - Ewa Folta.pdf

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport EBI

|

2016-12-02


Pobierz plik: 2016-12-02 - EBI - raport - trans. Ewa Folta.pdf

Pobierz plik: 2016-12-02 - ESPI - potwierdzenie.pdf

Pobierz plik: Rotopino - zawiadomienie - Ewa Folta.pdf

Zbycie akcji własnych Rotopino.pl S.A.

Raport EBI

|

2016-11-16


Pobierz plik: 2016-11-16 - Rotopino.pl - zbycie akcji własnych (Raport EBI).pdf

Pobierz plik: 2016-11-16 - Rotopino.pl - potwierdzenie przekazania zawiadomienia Opone....pdf

Pobierz plik: 2016-11-16 - Rotopino.pl - zawiadomienie o zbyciu akcji przez Oponeo (Ra....pdf

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Oponeo Brandhouse

Raport EBI

|

2016-09-30


Treść raportu:

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Oponeo Brandhouse

Pobierz plik: 2016-09-30 - Rotopino - raport ESPI - 5_2016.pdf

Pobierz plik: 2016-09-30 - Rotopino - potwierdzenie - raport EBI- 8_2016.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Raport EBI

|

2016-05-25


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy (85-746), przy ul. Towarowej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 23 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2016-05-25 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2016 Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2016-05-25 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2016.pdf

Pobierz plik: 2016-05-25 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2016.pdf

Pobierz plik: 2016-05-25 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na ZWZA 2016.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Rotopino.pl S.A., które odbyło się 23 czerwca 2015 roku

Raport ESPI

|

2015-06-24


Pobierz plik: Raport ESPI 4_2015.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport EBI

|

2015-06-23


Pobierz plik: Raport EBI 7_2015.pdf

Pobierz plik: 2015-06-23-tresc-uchwal-zwz - załacznik do raportu EBI 7_2015.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport ESPI

|

2015-06-23


Pobierz plik: Raport ESPI 3_2015.pdf

Pobierz plik: 2015-06-23-tresc-uchwal-zwz - załacznik do raportu ESPI 3_2015.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROTOPINO.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Raport EBI

|

2015-05-26


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka") z siedzibą w Bydgoszczy (85-746), przy ul. Towarowej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2015-05-26 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino ZWZA 2015.pdf

Pobierz plik: 2015-05-26 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2015.pdf

Pobierz plik: 2015-05-26 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw na ZWZA.pdf

Pobierz plik: 2015-05-26 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2015-05-26 - Rotopino - raport EBI o zwołaniu ZWZA 2015.pdf

Pobierz plik: 2015-05-26 - Rotopino - raport ESPI o zwołaniu ZWZA 2015.pdf

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2014-11-25


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji spółka OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiadała bezpośrednio 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiada bezpośrednio 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: 2014-11-25 - Rotopino - raport EBI dot Oponeo Brandhouse.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2014-11-25


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji spółka OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiadała bezpośrednio 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. posiada bezpośrednio 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: 2014-11-25 - Rotopino - raport ESPI dot Oponeo Brandhouse.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2014-11-25


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez spółkę zależną wobec OPONEO.PL S.A., tj. spółkę OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że pośredni udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiadał 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiada 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO.PL S.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: 2014-11-25 - Rotopino - raport EBI dot Oponeo.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2014-11-25


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitent, informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku ze zbyciem przez spółkę zależną wobec OPONEO.PL S.A., tj. spółkę OPONEO Brandhouse sp. z o.o. Inwestycje S.K.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku 207.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że pośredni udział zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 15%.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiadał 1.549.228 akcji Emitenta, stanowiących 15,49% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.549.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 15,49% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po dokonaniu ww. transakcji OPONEO.PL S.A. pośrednio posiada 1.342.228 akcji Emitenta, stanowiących 13,42% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.342.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 13,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu OPONEO.PL S.A. poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: 2014-11-25 - Rotopino - raport ESPI dot Oponeo.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2014-06-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. będącej równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 87 Ustawy o ofercie publicznej w związku z nabyciem przez Emitenta.

Pobierz plik: 2014-06-19 - Rotopino - Raporty EBI dot. zawiadomienia z art. 69a.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2014-06-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał wspólne zawiadomienie od członka Zarządu Emitenta oraz od dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. (spółkę dominującą wobec Emitenta) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 17 czerwca 2014 roku osoby składające zawiadomienie zostały poinformowane o nabyciu przez Emitenta (spółę zależną TIM S.A.) 207.000 akcji własnych za cenę 2,90 zł za jedną akcję.

Pobierz plik: 2014-06-19 - Rotopino - Raporty EBI dot. zawiadomienia z art.160.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2014-06-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku o skupie akcji własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. będącej równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 87 Ustawy o ofercie publicznej w związku z nabyciem przez Emitenta.

Pobierz plik: 2014-06-19 - Rotopino - Raporty ESPI dot. zawiadomienia z art. 69a.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2014-06-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymał wspólne zawiadomienie od członka Zarządu Emitenta oraz od dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. (spółkę dominującą wobec Emitenta) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 17 czerwca 2014 roku osoby składające zawiadomienie zostały poinformowane o nabyciu przez Emitenta (spółę zależną TIM S.A.) 207.000 akcji własnych za cenę 2,90 zł za jedną akcję.

Pobierz plik: 2014-06-19 - Rotopino - Raporty ESPI dot. zawiadomienia z art.160-1.pdf

Skup akcji własnych

Raport EBI

|

2014-06-17


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w ramach Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 14 maja 2013 roku na podstawie Uchwały nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych, Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zaksięgowaniu na swoim rachunku maklerskim 207.000 sztuk akcji własnych notowanych w
Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect nabytych od spółki OPONEO Brandhouse spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. za cenę 2,90 zł za jedną akcję.
Przed zawarciem ww. transakcji Emitent posiadał 275.000 akcji własnych, stanowiących
2,75% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po jej zawarciu Emitent posiada 482.000 akcji własnych, stanowiących 4,82% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 482.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Suma wartości nominalnej akcji własnych nabytych na podstawie ww. transakcji wyniosła 20.700 zł. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie nabytych akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyńśki - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarząd

Pobierz plik: 2014-06-17 - Rotopino - raport EBI - Skup akcji własnych.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

2014-05-15


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane walternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: 2014-05-15 - Raporty EBI - IQ 2014.pdf

Pobierz plik: 2014-05-15 - Raporty EBI - IQ 2014.pdf

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A.

Raport ESPI

|

2014-05-09


Treść raportu:

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku:
• TIM S.A., dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 7.410.640 akcji, dającymi prawo do 7.410.640 głosów,
stanowiącymi 74,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 74,11 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2014 roku.

Pobierz plik: ESPI - treść raportu - wykaz akcjionariuszy.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Raport ESPI

|

2014-05-08


Treść raportu:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz plik: ESPI - treść raportu - uchwały po walnym.pdf

Pobierz plik: 2014-05-08 - AN 1856_2014 - ZWZA.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Raport EBI

|

2014-05-08


Treść raportu:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: EBI - treść uchwał po walnym.pdf

Pobierz plik: 2014-05-08 - AN 1856_2014 - ZWZA.pdf

ROTOPINO.PL SA - zwołanie ZWZ

Raport ESPI

|

2014-04-11


Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2014-04-11 - Raport ESPI - zwołanie ZWZ.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport EBI

|

2014-04-11


Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

Pobierz plik: 2014-04-11 - Raporty EBI - ZWZA 2013.pdf

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Raport EBI

|

2014-04-02


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 1 kwietnia
2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, które nastąpi w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013
(zaplanowanego na dzień 8 maja 2014 roku) Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, postanawiając że w skład Zarządu wchodzić będzie dwóch członków (Prezes Zarządu i członek Zarządu), powołanych na trzy letnią kadencję. Następnie podjęto uchwały w przedmiocie powołania na kolejną kadencję Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na funkcję
Prezesa Zarządu, a Pana Macieja Posadzy na funkcję członka Zarządu. Mandaty nowo wybranych członków Zarządu Emitenta wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie
finansowe za rok 2016.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Rotopino.pl S.A. postanowiła wybrać HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarząd

Pobierz plik: 2014-04-02 - Raport EBI - nowa kadencja Zarządu.pdf

Zawiązanie spółki zależnej - ROTOPINO.FR SARL

Raport EBI

|

2014-01-13


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku otrzymał informację, że w dniu 12 grudnia 2013 roku do francuskiego Rejestru Handlu i Spółek wpisano spółkę zależną Emitenta pod firmą: ROTOPINO.FR SARL z siedzibą w Paris(12 rue de la Chausséed 'Antin 75009 Paris - Paryż, Francja).
Kapitał zakładowy spółki ROTOPINO.FR SARL wynosi 5.000,00 Euro. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki ROTOPINO.FR SARL jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku francuskim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarząd

Pobierz plik: 2014-01-13 - Raport EBI.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2013-12-13


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 11 grudnia 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 450.000 akcji Emitenta po cenie 2,50 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana jako transakcja pakietowa na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-12-2013Ryszard
Zawieruszyński Prezes Zarządu
13-12-2013Maciej Posadzy Członek
Zarządu

Pobierz plik: 2013-12-13 - Rotopino - Raport ESPI.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2013-12-13


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 11 grudnia 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 450.000 akcji Emitenta po cenie 2,50 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana jako transakcja pakietowa na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2013-12-13 - Rotopino - Raport EBI.pdf

Raport ESPI

Raport ESPI

|

2013-11-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2013 z dnia 25 września 2013 roku o skupie akcji
własnych przez Emitenta, informuje, że w dniu 18 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A., będącej
równocześnie podmiotem dominującym wobec Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku nabyciem przez Emitenta w dniu 24 września 2013 roku akcji własnych,
TIM S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 7.685.640 akcji Emitenta, stanowiących 76,8% udziału w kapitale
zakładowym Spółki oraz udział w wysokości 76,8% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, z
zastrzeżeniem wynikającym z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji TIM S.A. może wykonywać prawo
głosu jedynie z dotychczas posiadanej liczby akcji, tj. z 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed dokonaniem skupu akcji własnych przez Emitenta TIM S.A. posiadał 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz udział w wysokości 74,1% w ogólnej liczbie głosów naWalnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu TIM S.A. poinformował o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Jednocześnie TIM S.A. oświadczył, że inwestycja
TIM S.A. w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową, a cele i warunki skupu akcji własnych przez Rotopino.pl S.A.
zostały podane przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu 14 maja 2013 roku.
TIM S.A. w ww. zawiadomieniu wskazał także, że poza Emitentem nie występują inne podmioty zależne, które byłyby
posiadaczami akcji Emitenta, a także nie występują również podmioty, o których mowa wart. 87 ust. 1 lit. c) Ustawy o
ofercie publicznej.
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
19-11-2013
Maciej Posadzy
Członek
Zarządu
19-11-2013
Ryszard
Zawieruszyński
Prezes Zarządu

Pobierz plik: Raport Espi 9_2013 - Zawadomienie w trybie 69a.pdf

Raport EBI

Raport EBI

|

2013-09-25


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w ramach Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu Emitenta w dniu 14 maja 2013 roku na podstawie Uchwały nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych, Emitent na mocy umowy
sprzedaży akcji z dnia 24 września 2013 roku zwartej ze spółką OPONEO Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. nabył 275.000 sztuk akcji własnych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect za cenę 2,90 zł za jedną akcję.
Przed zawarciem ww. transakcji Emitent nie posiadał akcji własnych. Po jej zawarciu Emitent posiada 275.000 akcji
własnych, stanowiących 2,75% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 275.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wartość nominalna nabytych akcji to 0,10 zł za jedną akcję. Celem prowadzonego skupu akcji własnych Emitenta jest umorzenie nabytych akcji własnych lub ich dalsza odsprzedaż.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: Raporty EBI-24.09.13.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.
Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z ww. zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy
podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji zawiadamiający według stanu na dzień 5 września 2013 roku posiada 2.274.228 akcji Emitenta, stanowiących
22,74% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zdarzeniem zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport EBI 69 od Oponeo Inwestycje.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1
sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji spółka OPONEO.PL S.A. bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. jest spółka zależną OPONEO.PL S.A., a zatem OPONEO.PL S.A. pośrednio nadal jest właścicielem ww. akcji Emitenta.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport EBI 69 od Oponeo.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka
OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze wniesienia aportu przez spółkę OPONEO.PL S.A. w postaci akcji Emitenta w liczbie 2.274.228 akcji. Wartość aportu wyniosła 6.481.549,80 zł.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. nie posiada akcji Emitenta. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport EBI 160 od osób blisko związanych.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. sporządzone
zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z ww. zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.
otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze aportu 2.274.228 akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww.
transakcji zawiadamiający według stanu na dzień 5 września 2013 roku posiada 2.274.228 akcji Emitenta, stanowiących 22,74% kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2.274.228
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przed ww. zdarzeniem zawiadamiający nie posiadał akcji Emitenta. Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport ESPI 69 od Oponeo Inwestycje.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. w drodze aportu 2.274.228
akcji Emitenta na podstawie umowy przeniesienia własności ww. akcji z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W zawiadomieniu poinformowano, że w następstwie ww. transakcji spółka OPONEO.PL S.A.
bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta. Jednocześnie wskazano, że spółka Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. jest spółka zależną OPONEO.PL S.A., a
zatem OPONEO.PL S.A. pośrednio nadal jest właścicielem ww. akcji Emitenta. Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 %
kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport ESPI 69 od Oponeo.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2013-09-06


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta i
członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 5 września 2013
roku spółka OPONEO.PL S.A. otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Inwestycje S.K.A. w drodze wniesienia aportu przez spółkę OPONEO.PL S.A. w postaci akcji Emitenta w liczbie 2.274.228 akcji. Wartość aportu wyniosła 6.481.549,80 zł. Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 5 września 2013 roku spółka OPONEO.PL S.A. nie posiada akcji Emitenta. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.274.228 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pobierz plik: 2013-09-06 - Rotopino - raport ESPI 160 od osób blisko związanych.pdf

Zawiąznie spółki zależnej Rotopino.IT S.r.l.

Raport EBI

|

2013-07-30


Treść raportu:

Zawiązanie spółki zaleznej - Rotopino.IT S.r.l.
Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. została zawiązana spółka zależna pod firmą: Rotopino.IT S.r.l. z
siedzibą w Milano (Mediolan, Włochy) przy Via Vittor Pisani 20.
Kapitał zakładowy spółki Rotopino.IT S.r.l. wynosi 10.000,00 Euro. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki Rotopino.IT S.r.l. jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku
włoskim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: Raport EBI-zawiązanie spółki zależnej.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2013-07-11


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej
Emitenta sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia
wynika, że w dniu 8 lipca 2013 roku osoba blisko związana z zawiadamiającym nabyła w ramach jednej transakcji 1.000 akcji
Emitenta po cenie 2,70 zł za jedną akcję. Transakcja została zrealizowana podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect.
Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację jego danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Pobierz plik: Raporty EBI.pdf

Zawiązanie spółki zależnej Rotopino.de GmbH

Raport EBI

|

2013-06-19


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. została zawiązana spółka zależna pod firmą: Rotopino.de
GmbH z siedzibą w Berlinie (kod pocztowy 14199 ulica Hohenzollerndamm 61, Niemcy).
Kapitał zakładowy spółki Rotopino.de GmbH wynosi 25.000,00 Euro, i jest podzielony na 250 udziałów o wartości nominalnej
100,00 Euro każdy udział. Emitent objął 100% udziałów ww. spółki.
Celem zawiązania spółki Rotopino.de GmbH jest prowadzenie i rozwój sprzedaży internetowej asortymentu Emitenta na rynku
niemieckim, co zdaniem Zarządu Emitenta wpłynie pozytywnie na jego rozwój i perspektywy finansowe.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: Raporty EBI- zawiązanie spółki zależnej.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Raport EBI

|

2013-05-14


Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały nr 11/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Folty (tj. Przewodniczącego Rady), Pani Anny Słobodzian-Puły, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Piotra Nowjalisa. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia, tj. w dniu 13 maja 2013 roku.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Radosława Zygmunta Koelnera.

Z wyjątkiem Pana Radosława Zygmunta Koelnera, który pierwszy raz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Radosław Zygmunt Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 - 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Od roku 2004 piastuje stanowisko Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Dodatkowo od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Koelner S.A. Pan Radosław Koelner jest wspólnikiem w spółkach Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. i Amicus Sp. z o.o. oraz komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. sp.k.

Działalność wykonywana przez Pana Radosława Koelnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz plik: 2013-05-13_-_Rotopino_-_protokol_ZWZA.pdf

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ 13 MAJA 2013 R.

Raport ESPI

|

2013-05-14


Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 r:

a) OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 2.274.228 akcji, dającymi prawo do 2.274.228 głosów, stanowiącymi 22,74 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 22,74 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2013 r.,

b) TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 7.410.640 akcji, dającymi prawo do 7.410.640 głosów, stanowiącymi 74,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 74,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE PROGRAMU HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A.

Raport EBI

|

2013-05-14


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych Spółki (Raport EBI nr 6/2013), w dniu 13 maja 2013 roku przyjął
Program Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ww. Program wraz z załącznikami, w którym szczegółowo określono zasady, w tym terminy skupu akcji własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: 2013-05-14 - Rotopino - Program harmonogramowego skupu akcji własnych z załącznikami.pdf

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

2013-05-13


Treść raportu:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Rotopino.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały nr 11/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2013 roku stwierdziło wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Folty (tj. Przewodniczącego Rady), Pani Anny Słobodzian-Puły, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Piotra Nowjalisa. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia, tj. w dniu 13 maja 2013 roku.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę. Natomiast na pozostałych członków Rady Nadzorczej wybrano Panią Annę Słobodzian-Puła, Pana Wojciecha Topolewskiego, Pana Dariusza Topolewskiego oraz Pana Radosława Zygmunta Koelnera.

Z wyjątkiem Pana Radosława Zygmunta Koelnera, który pierwszy raz został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kolejną kadencję.

Pan Radosław Zygmunt Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 - 2004 był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Od roku 2004 piastuje stanowisko Prezesem Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Dodatkowo od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Koelner S.A. Pan Radosław Koelner jest wspólnikiem w spółkach Koelner Nieruchomości Sp. z o.o. i Amicus Sp. z o.o. oraz komandytariuszem spółki Amicus Sp. z o.o. sp.k.

Działalność wykonywana przez Pana Radosława Koelnera poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dane Pana Radosława Koelnera nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz plik: 2013-05-13_-_Rotopino_-_protokol_ZWZA.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

2013-04-17


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy (85-145), przy ul. Podleśnej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300709, NIP: 953-24-72-649, REGON: 093188712, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje, na dzień 13 maja 2013 roku Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Pobierz plik: 2013-04-17 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Projekty Uchwał ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Rotopino - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Rotopino - Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: 2013-04-17 - Rotopino - Wzory pełnomocnictw.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-11-14


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członka Zarządu oraz
dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w
dniu 12 listopada 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 89.101 akcji Emitenta po cenie 3,02 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, że przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.185.127 akcji
ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 12 listopada 2012 roku liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Pobierz plik: 2012-11-14 - Raport EBI.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-11-14


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członka Zarządu oraz
dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w
dniu 12 listopada 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 89.101 akcji Emitenta po cenie 3,02 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, że przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A. posiadała 2.185.127 akcji
ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta. W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 12 listopada 2012 roku liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.274.228 akcji, stanowiących 22,74 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.274.228 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.

Pobierz plik: 2012-11-14 - Raport ESPI.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta
wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 3.185.127 akcji, stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 3.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A.
Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pobierz plik: NewConnect - Raporty spółek (ESPI) 14_2012.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów
Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A., sporządzone na podstawie art. 160
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka
OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję. Członkowie organów Emitenta nie wyrazili
zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 25 września 2012 roku liczba
posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A.
posiadała 3.185.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.185.127
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pobierz plik: NewConnect - Raporty spółek (ESPI) 15_2012.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez
OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do
2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 3.185.127 akcji, stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 3.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A.
Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: Raporty EBI 23_2012.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów
Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A., sporządzone na podstawie art. 160
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka
OPONEO.PL S.A. zbyła 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję. Członkowie organów Emitenta nie wyrazili
zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 25 września 2012 roku liczba
posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 2.185.127 akcji, stanowiących 21,85 % kapitału zakładowego,
dających prawo do 2.185.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją spółka OPONEO.PL S.A.
posiadała 3.185.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 31,85 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.185.127
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Pobierz plik: Raporty EBI 24_2012.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zwiększeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba
posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji TIM S.A. posiadała 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w zawiadomieniu stwierdzono, że TIM S.A. zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że inwestycja w akcje
Emitenta stanowi inwestycje długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie
występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pobierz plik: NewConnect - Raporty spółek (ESPI) 16_2012.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od dwóch członków Rady
Nadzorczej, oraz jednego członka Zarządu Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej
1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.

Pobierz plik: NewConnect - Raporty spółek (ESPI) 17_2012.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A.
sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 25 września 2012
roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zwiększeniu. W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba
posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 7.410.640 akcji, stanowiących 74,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 7.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji TIM S.A. posiadała 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających
prawo do 6.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w zawiadomieniu stwierdzono, że TIM S.A. zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia oraz że inwestycja w akcje
Emitenta stanowi inwestycje długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie
występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Pobierz plik: Raporty EBI 25_2012.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-09-26


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 roku otrzymał zawiadomienia od dwóch członków Rady
Nadzorczej, oraz jednego członka Zarządu Emitenta, będących równocześnie osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A.,
sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 25 września 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej
1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.

Pobierz plik: Raporty EBI 26_2012.pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2012-06-12


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: Uchwały ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: zal_7896012.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2012-05-31


Treść raportu:


8/2012

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta a następnie w dniu 29 maja 2012 roku zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONOE.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2012-05-31


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta a następnie w dniu 29 maja 2012 roku zbyła 1.000.000 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział w ogólnej liczbie głosów na WZA ROTOPINO.PL S.A. uległ zmniejszeniu.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od OPONOE.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-05-31


Treść raportu:


9/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONOE.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta w cenie 2,70 zł za jedną akcje oraz w dniu 29 maja 2012 roku zbyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
W zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-05-31


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką OPONEO.PL S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 28 maja 2012 roku spółka OPONOE.PL S.A. nabyła 14.000 akcji Emitenta w cenie 2,70 zł za jedną akcje oraz w dniu 29 maja 2012 roku zbyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
W zawiadomieniach wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez OPONOE.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 3.125.127 akcji, stanowiących 31,25 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed dokonaniem ww. transakcji OPONEO.PL S.A. posiadała 4.111.127 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 41,11 % kapitału zakładowego, dających prawo do 4.111.127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-05-30


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-05-30


Treść raportu:

07/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienia od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2012-05-30


Treść raportu:


06/2012

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.410.640 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
TIM S.A. oświadczyła ponadto, że zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia. Zarząd TIM S.A. oświadczył także, iż inwestycja w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2012-05-30


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 29 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła w transakcji pakietowej 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 2,90 zł za jedną akcję.
Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.410.640 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 6.410.640 akcji, stanowiących 64,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
TIM S.A. oświadczyła ponadto, że zamierza zwiększyć udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia. Zarząd TIM S.A. oświadczył także, iż inwestycja w akcje Emitenta stanowi inwestycję długoterminową.
Zawiadamiający poinformował, że nie występują podmioty zależne od TIM S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Informacja od spółki dominującej

Raport EBI

|

2012-05-29


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zamiarze podjęcia działań mających na celu zwiększenie udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że TIM S.A. traktuje planowane nabycie akcji Emitenta jako inwestycję długoterminową.

TIM S.A. wskazanym wyżej pismem poinformował ponadto, że aktualnie posiada 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Informacja od spółki dominującej

Raport ESPI

|

2012-05-29


Treść raportu:


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zamiarze podjęcia działań mających na celu zwiększenie udziału w ogólnej liczbie akcji Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że TIM S.A. traktuje planowane nabycie akcji Emitenta jako inwestycję długoterminową.
TIM S.A. wskazanym wyżej pismem poinformował ponadto, że aktualnie posiada 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Raport ESPI

|

2012-05-15


Treść raportu:

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2012 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika 12.06.pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach 12.06.2012.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rotopino.pl S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA Rotopino.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw 12.06.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-05-12


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniach 07-09 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła łącznie 60.640 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję, w tym:
- w dniu 07 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 40.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję,
- w dniu 08 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 17.060 akcji Emitenta po średniej cenie 2,72 zł za jedną akcję,
- w dniu 09 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 3.580 akcji Emitenta po średniej cenie 2,75 zł za jedną akcję,
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 53,5 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-05-12


Treść raportu:

3/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2012 roku otrzymał zawiadomienie od trzech członków organów Emitenta będących osobami blisko związanymi ze spółką TIM S.A. sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniach 07-09 maja 2012 roku spółka TIM S.A. nabyła łącznie 60.640 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję, w tym:
- w dniu 07 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 40.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,70 zł za jedną akcję,
- w dniu 08 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 17.060 akcji Emitenta po średniej cenie 2,72 zł za jedną akcję,
- w dniu 09 maja 2012 roku TIM S.A. nabyła 3.580 akcji Emitenta po średniej cenie 2,75 zł za jedną akcję,
Członkowie organów Emitenta nie wyrazili zgody na publikację ich danych osobowych.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba posiadanych przez TIM S.A. akcji Emitenta wyniosła 5.410.640 akcji, stanowiących 54,1 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 53,5 % kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI

|

2012-04-19


Treść raportu:


Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta oraz osób blisko związanych ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję oraz w dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 137.191 akcji Emitenta po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 roku liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport ESPI

|

2012-04-19


Treść raportu:

2/2012

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienia od członków organów Emitenta oraz osób blisko związanych ze spółką OPONEO.PL S.A. (Dariusz Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i Prezes Zarządu spółki OPONEO.PL S.A., Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu Emitenta i Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A. oraz Wojciech Topolewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta i członek Rady Nadzorczej spółki OPONEO.PL S.A.) sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż w dniu 13 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję oraz w dniu 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 137.191 akcji Emitenta po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 roku liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A. Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2012-04-19


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

1/2012
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (dawniej MARKETEO.COM S.A.) informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 13 i 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 157.191 akcji Emitenta.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.

Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2012-04-17


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 13 i 16 kwietnia 2012 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 157.191 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień 16 kwietnia 2012 liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wyniosła 4.111.127 akcji, stanowiących 41,11% kapitału zakładowego, dających prawo do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL S.A.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 3.953.936 akcji ROTOPINO.PL S.A., stanowiących 39,53 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje ROTOPINO.PL S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzanego za rok 2012 i 2013

Raport EBI

|

2012-04-05


Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Spółki ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 7/RN/05.04.2012r dokonała wyboru biegłego rewidenta - spółki HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, jako podmiotu uprawionego do przeprowadzenia badania sprowadzania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Raport EBI

|

2012-03-15


Treść raportu:


Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok był wyznaczony na dzień 6 czerwca 2012 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2011 roku został wyznaczony na dzień
20 marca 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku.

2012-02-06


Treść raportu:


Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu za IV kwartał 2011 rok był wyznaczony na dzień 10 lutego 2012 r. Nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku został wyznaczony jest na dzień 13 lutego 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok 2011

Raport EBI

|

2012-01-12


Treść raportu:

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za rok 2011
Dane szczegółowe:
Niniejszym Zarząd Spółki ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 3/01/2012 dokonała wyboru biegłego rewidenta - spółki HLB M2 Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-521), przy ul. Rakowieckiej 41/2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3149, jako podmiotu uprawionego do przeprowadzenia badania sprowadzania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta

Raport EBI

|

2011-12-01


Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji zmiany firmy z MARKETEO.COM S.A. na ROTOPINO.PL S.A. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.
W związku ze zmianą firmy Emitenta, Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dokonanie zmiany nazwy, pod jaką akcje Emitenta są notowane.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu
Maciej Posadzy, Członek Zarządu

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Raport EBI

|

2011-12-01


Treść raportu:

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.
Dane szczegółowe:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta.

Jednocześnie Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w związku z rejestracją ww. połączenia w dniu dzisiejszym w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy - na funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd ROTOPINO S.A. przesyła treść nowego Statutu Spółki zarejestrowanego przez sąd rejestrowy wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

§ 5 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259).

Osoby reprezentujące spółkę
Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu
Maciej Posadzy, Członek Zarządu

Pobierz plik: STATUT Rotopino.pl S.A..pdf

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Raport ESPI

|

2011-12-01


Treść raportu:

Informacja o połączeniu Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.
Raport ESPI
2011-12-01
Treść raportu:
35/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 20 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259). Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji połączenia spółki MARKETEO.COM S.A. ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. Połączenie ww. spółek nastąpiło przez przejęcie spółki NARZEDZIA.PL S.A. przez spółkę MARKETEO.COM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Spółka NARZEDZIA.PL posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce, w którym oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. W wyniku połączeniu ww. spółek przestała istnieć Grupa Kapitałowa MARKETEO.COM S.A., do której należała spółka NARZEDZIA.PL S.A., jako podmiot zależny od Emitenta.
Jednocześnie Zarząd ROTOPINO.PL S.A. informuje, że w związku z rejestracją ww. połączenia w dniu dzisiejszym w życie weszły uchwały nr 1/2011 i 2/2011 Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powołujące nowy Zarząd Emitenta w osobach Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego - na funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy - na funkcję członka Zarządu. O powyższych zmianach Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 61/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd ROTOPINO S.A. przesyła treść nowego Statutu Spółki zarejestrowanego przez sąd rejestrowy wraz z przedmiotowym połączeniem Emitenta ze spółką NARZEDZIA.PL S.A.

Pobierz plik: STATUT Rotopino.pl S.A..pdf

Zmiana firmy i adresu siedziby Emitenta

Raport ESPI

|

2011-12-01


Treść raportu:

36/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROTOPINO.PL S.A. (poprzednio MARKETEO.COM S.A.) podaje do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 grudnia 2011 roku dokonał rejestracji zmiany firmy z MARKETEO.COM S.A. na ROTOPINO.PL S.A. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki. Obecnie Spółka mieści się pod adresem: ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.
W związku ze zmianą firmy Emitenta, Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dokonanie zmiany nazwy, pod jaką akcje Emitenta są notowane.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2011-11-29


Treść raportu:

34/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcję Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu NARZEDZIA.PL S.A.
Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w MARKETEO.COM S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące wykształcenie:
2007-2008 – Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie, kurs „Management I 2008”,
2004-2005 – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: „Master of Business Administration”,
2000-2001 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem,
1994-1999 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:
od lipca 2000 zatrudniony w TIM S.A.
- 2008 do kwietnia 2010 r. – Prokurent Spółki,
- 2008 do 2010 r. – Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,
- 2002 do 2007 – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych,
- 2000 do 2002 – Dyrektor Oddziału Handlu Poznań,
styczeń 1999-czerwiec 2000 – Technika Electra Sp. z o.o. Poznań
- Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.
Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy, Członka Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław, wiceprezesa Zarządu Spółki TIM S.A. oraz członka Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MARKETEO.COM SA.
Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2011-11-29


Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009r. Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, postanowiono ze skutkiem na dzień połączenia Spółek MARKETEO.COM S.A. oraz NARZEDZIA.PL S.A. o odwołaniu ze składu Zarządu Pani Agnieszki Renaty Bartoszewicz – Ksobiak oraz Pana Artura Piekarczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku powołała ze skutkiem na dzień połączenia ww. spółek Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Posadzy, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcję Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o., a także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu NARZEDZIA.PL S.A.
Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w MARKETEO.COM S.A. oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące wykształcenie:
2007-2008 – Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie, kurs „Management I 2008”,
2004-2005 – Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie, studia: „Master of Business Administration”,
2000-2001 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem,
1994-1999 – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: energoelektronika i napęd elektryczny.
Pan Maciej Posadzy posiada następujące doświadczenie zawodowe:
od lipca 2000 zatrudniony w TIM S.A.
- 2008 do kwietnia 2010 r. – Prokurent Spółki,
- 2008 do 2010 r. – Dyrektor ds. Administracji i Rozwoju,
- 2002 do 2007 – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych,
- 2000 do 2002 – Dyrektor Oddziału Handlu Poznań,
styczeń 1999-czerwiec 2000 – Technika Electra Sp. z o.o. Poznań
- Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki.
Ponadto Pan Maciej Posadzy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki SONEL S.A. w Świdnicy, Członka Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Użytkowników Aplikacji QAD” Wrocław, wiceprezesa Zarządu Spółki TIM S.A. oraz członka Zarządu NARZEDZIA.PL S.A. Działalność ww. podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MARKETEO.COM SA.
Pan Maciej Posadzy nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Maciej Posadzy nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport EBI

|

2011-11-21


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 września 2011 roku).
Na mocy ww. postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki, dotyczących § 18, § 21 oraz § 22 Statutu oraz wpisał zmianę sposobu reprezentacji Spółki. Natomiast zmiany Statutu Spółki w zakresie § 8, § 9, § 13, § 14, § 15 ust. 1 oraz § 17 Statutu, uchwalone na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku, zostały zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego, o którym była mowa w Raporcie Bieżącym EBI nr 49/2011.

Tekst Jednolity Statutu Spółki został dołączony do Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 roku

Raport EBI

|

2011-11-15


Treść raportu:Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 14 listopada 2011 r:
- OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 3.953.936 akcji, dającymi prawo do 3.959.936 głosów, stanowiącymi 39,54 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 42,50 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 r.
- TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 5.350.000 akcji, dającymi prawo do 5.350.000 głosów, stanowiącymi 53,50 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 57,50 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 listopada 2011 r.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2011-11-15


Treść raportu:Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 listopada 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał oraz tekstem jednolitym Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: WZA_MARKETEO - uchwały.pdf

Pobierz plik: Tekst Jednolity Statutu - 14.11.2011.pdf

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-10-12


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez TIM S.A., zawiadamiający zwiększył swoje posiadanie w kapitale zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 53,5% w tym kapitale. Ww. akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa powyżej, TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 34,96% w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta w związku z posiadaniem przez TIM S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. dającym prawo do takiej samej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-10-12


Treść raportu:


28/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 715.000 zł do kwoty 1.000.000 zł, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, objętych przez TIM S.A., zawiadamiający zwiększył swoje posiadanie w kapitale zakładowym Emitenta do 5.350.000 akcji, co stanowi 53,5% w tym kapitale. Ww. akcje uprawniają TIM S.A. do 53,5% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
W zawiadomieniu ponadto wskazano, iż przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa powyżej, TIM S.A. posiadał 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 34,96% w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do 34,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2011 roku otrzymał od spółki TIM S.A. zawiadomienie w trybie art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji TIM S.A. wobec Emitenta w związku z posiadaniem przez TIM S.A. akcji dających 53% udziału w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. dającym prawo do takiej samej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zbycie akcji OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

2011-10-12


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2011 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, Spółka dokonała zbycia 43.900 akcji spółki publicznej OPONEO.PL S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, będącej do dnia 29 września 2011 roku podmiotem dominującym wobec MARKETEO.COM S.A. Sprzedaży dokonano po średniej cenie 8,05 zł za jedną akcję. Łączna cena zbycia wyniosła 353.395,00 zł..
Przed zawarciem transakcji Emitent posiadał 43.900 akcji OPONEO.PL S.A., a więc po jej dokonaniu MARKETEO.COM S.A. nie jest w posiadaniu akcji OPONEO.PL S.A.
Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport ESPI

|

2011-10-10


Treść raportu:


27/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie Prezesem Zarządu OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2.23 zł za jedną akcję.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

2011-10-10


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 10 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie Prezesem Zarządu OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2.23 zł za jedną akcję.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-10-07


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 07 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji nabycia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A. o kwotę 285.000 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o którym Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował w dniu 06 października 2011 roku, spółka OPONEO.PL S.A. posiada 3.953.936 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o akcje serii C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących wówczas 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-10-07


Treść raportu:


25/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 07 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniach 04-05 października 2011 roku spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 153.936 akcji Emitenta.
Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, iż w następstwie ww. transakcji nabycia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A. o kwotę 285.000 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o którym Zarząd MARKETEO.COM S.A. poinformował w dniu 06 października 2011 roku, spółka OPONEO.PL S.A. posiada 3.953.936 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.953.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 39,53% ogólnej liczby głosów.
Przed transakcją oraz przez podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta (o akcje serii C) OPONEO.PL S.A. posiadał 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących wówczas 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport ESPI

|

2011-10-07


Treść raportu:

26/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2,23 zł za jedną akcję.

Nabycie akcji Emitenta przez OPONEO.PL S.A.

Raport EBI

|

2011-10-07


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 7 października 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja zawarta przez podmiot blisko związany z osobą zobowiązaną) przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Wojciecha Topolewskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A, powziął informację o nabyciu w dniach 04-05 października 2011 roku łącznie 153.936 akcji MARKETEO.COM S.A przez spółkę OPONEO.PL S.A.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 4 października 2011 roku powyższa transakcja dotyczyła nabycia łącznie 146.000 akcji Emitenta po średniej cenie 2,33 zł za jedną akcję. Natomiast w dniu 5 października 2011 roku OPONEO.PL S.A. nabyła łącznie 7.936 akcji Emitenta po średniej cenie 2,23 zł za jedną akcję.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Raport EBI

|

2011-10-06


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 05 października 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 285.000,00 zł poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011 w dniu 14 września 2011 roku).

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki, dotyczących § 8, § 9, § 13, § 14, § 15 ust. 1 oraz § 17 Statutu. Wyżej wskazane postanowienie Sądu, nie zawiera jednak informacji o wnioskowanych przez Emitenta dodatkowych zmianach § 18, § 21 oraz § 22 Statutu. Powyższy brak, Zarząd będzie wyjaśniał poprzez złożenie wniosku do Sądu o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia albowiem Sąd nie wskazał przyczyny braku rejestracji wszystkich zmian w Statucie przyjętych przez NWZA w dniu 13 września 2011 roku.

Tekst Jednolity Statutu Spółki został dołączony do Raportu Bieżącego EBI nr 39/2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5), § 4 ust. 2 pkt 5) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Artur Piekarczyk, Członek Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2011-10-04


Treść raportu:

24/2011

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259) Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10/2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Foltę.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.
Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk), ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.
Ponadto, Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003″.
W 2008 r. Pan Artur Piekarczyk z doskonałą notą ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration”, uzyskując tytuł Master in Business Administration.
Pan Artur Piekarczyk był zatrudniony w następujących podmiotach:
TIM S.A. w Siechnicach:
2007 – do dziś Wiceprezes Zarządu ds. Handlu,
2004-2007 – Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu,
2003-2004 – Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent,
2002-2003 – Dyrektor ds. Handlowych,
2001-2002 – Dyrektor ds. Marketingu,
2000-2001 – Kierownik Marketingu,
1999-2000 – Menadżer Produktu
Convert Laboratories SC we Wrocławiu
1997-1999 – Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych
Elektrownia TURÓW w Bogatyni
1996-1997 – I dyżurny elektroenergetyk
Poza pełnieniem funkcji w TIM S.A. Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działalność ww. podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności MARKETEO.COM S.A.
Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys nowego członka Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Zmiany w składzie Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2011-10-04


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/10//2011 z dniem 4 października 2011 roku odwołano Panią Aldonę Rybkę z funkcji członka Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Foltę.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/10/2011 powołała z dniem 4 października 2011 roku Pana Artura Piekarczyka na funkcję członka Zarządu.
Pan Artur Piekarczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk), ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Przyrządy i Systemy Pomiarowe.
Ponadto Pan Artur Piekarczyk ukończył Harvard Business School Publishing and Canadian International Management Institute – Doskonalenie umiejętności menadżerskich – „Management 2003″.
W 2008 r. Pan Artur Piekarczyk z doskonałą notą ukończył na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz równolegle na Uniwersytecie w Bradford studia „European Master of Business Administration”, uzyskując tytuł Master in Business Administration.
Pan Artur Piekarczyk był zatrudniony w następujących podmiotach:
TIM S.A. w Siechnicach:
2007 – do dziś Wiceprezes Zarządu ds. Handlu,
2004-2007 – Dyrektor ds. Handlowych – Członek Zarządu,
2003-2004 – Dyrektor ds. Handlowych – Prokurent,
2002-2003 – Dyrektor ds. Handlowych,
2001-2002 – Dyrektor ds. Marketingu,
2000-2001 – Kierownik Marketingu,
1999-2000 – Menadżer Produktu
Convert Laboratories SC we Wrocławiu
1997-1999 – Specjalista ds. urządzeń kontrolno-pomiarowych
Elektrownia TURÓW w Bogatyni
1996-1997 – I dyżurny elektroenergetyk
Ponadto Pan Artur Piekarczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług PROCOM – SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działalność ww. podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności MARKETEO.COM S.A.
Pan Artur Piekarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Artur Piekarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys nowego członka Zarządu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zawarcie istotnej umowy

Raport EBI

|

2011-09-21


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której MARKETEO.COM S.A. udzieliła pożyczki spółce NARZEDZIA.PL S.A. w kwocie 8.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności NARZEDZIA.PL S.A.

Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy. Strony umowy ustaliły oprocentowanie pożyczki w powyższym okresie w wysokości równej WIBOR 3M + 1% w stosunku rocznym.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

Raport EBI

|

2011-09-21


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 21 września 2011 roku, uzgodnił ze spółką zależną - NARZEDZIA.PL S.A. plan połączenia, na mocy którego obie wymienione wyżej spółki zostaną połączone zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (połączenie przez przejęcie) tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: Narzedzia.pl S.A. na spółkę przejmującą: MARKETEO.COM S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że połączenie MARKETEO.COM S.A. oraz Narzedzia.PL S.A. związane jest z optymalizacją kosztów oraz uproszczeniem metod zarządzania.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2011-09-20


Treść raportu:

Numer: 23/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 20 września 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 17 luty 2011 roku do dnia 16 września 2011 roku dokonał sprzedaży łącznie 9550 akcji MARKETEO.COM, po średniej 2,33 za jedna akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
20-09-2011 Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak Prezes Zarządu
20-09-2011 Aldona Rybka Członek Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał oraz tekstem jednolitym Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Uchwały NWZA z dnia 13.09.2011 r.pdf

Pobierz plik: STATUT 13.09.2011.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 roku

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku:

OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 98,59 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Zmiany składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, Wojciecha Małachowskiego oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 powołało z dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Foltę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Folta
Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs - Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania - Program "Management 2000".
Pan Krzysztof Folta kolejno pracował:

-od roku 1988 do dzisiaj w TIM S.A., w tym od 15 czerwca 1995 roku jako Prezes Zarządu,
-w latach 1984 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu.

Pan Krzysztof Folta pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu oraz Prezesa Zarządu TIM S.A. w Siechnicach.

Działalność MARKETEO.COM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELETROTIM S.A. ani TIM S.A.
Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Nowjalis
Pan Piotr Nowjalis ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym - kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Pan Piotr Nowjalis pracował kolejno:

-1997r - w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni jako Inspektor ds. Finansowych,
-w latach 1998 -1999 - w Rafinerii Gdańskiej S.A. jako Specjalista ds. Finansowych,
-w latach 1999 - 2002 - w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako Dyrektor Finansowy - Dyrektor Wykonawczy,
-w latach 2002-2003 - w M&S Pomorska Fabryka Okien w Słupsku jako Dyrektor ds. Ekonomicznych,
-w latach 2003-2008 - w AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu,
-od 2008 roku - aktualnie - w NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach jako Dyrektor Finansowy - Dyrektor Generalny (od 16 grudnia 2008 Wiceprezes Zarządu);

Pan Piotr Nowjalis obecnie pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu NG2 S.A., członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, Członka Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowjalis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Słobodzian-Puła

Pani Anna Słobodzian-Puła w 1998 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Ponadto Pani Anna Słobodzian-Puła w 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego.
Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM S.A. od 1998 roku, najpierw na stanowisku - doradca prawny, od 2003 roku na stanowisku - radca prawny, od 2006 roku - Kierownik Wydziału Organizacyjno -Prawnego, aktualnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, od 14 kwietnia 2010 roku Pani Anna Słobodzian-Puła jest Prokurentem TIM S.A.

W latach 2003-2010 Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy.
Pani Anna Słobodzian-Puła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zawarcie istotnej umowy

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między Emitentem, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa inwestycyjna na mocy której MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę objęcia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Jednocześnie na mocy ww. umowy TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w jego kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji Emitenta.
Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniały będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki dominującej - OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż OPONEO.PL S.A. w dniu 13 września 2011 roku zbyła 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz TIM S.A. w zamian za zapłatę kwoty 7.250.000 zł.

Zbycie akcji nastąpiło na skutek podpisania w dniu 13 września 2011 roku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.
Na mocy ww. umowy OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży, a spółka TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96% w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Po transakcji OPONEO.PL S.A. jest w posiadaniu 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Emitent posiadał 6.300.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% kapitału zakładowego, dających prawo do 6.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% ogólnej liczby głosów.

Nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Z przekazanego oświadczenia wynika ponadto, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 13 września 2011 roku, za zgodą Rady Nadzorczej TIM S.A. wyrażoną w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A .

Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji MARKETEO.COM S.A.
Jednocześnie na mocy umowy, o której mowa powyżej, MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę nabycia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału Emitenta, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniać będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Z przekazanego oświadczenia wynika, że TIM S.A., nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy TIM S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi TIM S.A. a osobami zbywającymi akcje MARKETEO.COM S.A.

Zarząd TIM S.A. oświadczył ponadto, że nabyte akcje będą finansowane ze środków własnych TIM S.A. i stanowią inwestycję długoterminową.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał
oraz tekstem jednolitym Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz plik: Uchwały NWZA z dnia 13.09.2011 r.pdf

Pobierz plik: STATUT 13.09.2011.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 13 września 2011 r.

Raport ESPI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A.,które odbyło się 13 września 2011 r:
OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 98,59 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 września 2011 r.

Zmiany składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

§ 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 13 września 2011 roku, z dniem 30 września 2011 roku odwołano Panów Macieja Świtalskiego, Wojciecha Małachowskiego
oraz Ryszarda Zawieruszyńskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 19 z dnia 13 września 2011 roku powołało z dniem 01 października 2011 roku Pana Krzysztofa Foltę, Pana Piotra Nowjalis oraz Panią Annę Słobodzian-Puła w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Folta
Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof
Folta ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania - Program „Management 2000”.

Pan Krzysztof Folta kolejno pracował:
-od roku 1988 do dzisiaj w TIM S.A., w tym od 15 czerwca 1995 roku jako Prezes Zarządu,
-w latach 1984 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu.
Pan Krzysztof Folta pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ELEKTROTIM
S.A. we Wrocławiu oraz Prezesa Zarządu TIM S.A. w Siechnicach.

Działalność MARKETEO.COM S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELETROTIM
S.A. ani TIM S.A.

Pan Krzysztof Folta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Nowjalis

Pan Piotr Nowjalis ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym - kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Pan Piotr Nowjalis pracował kolejno:
-1997r – w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni jako Inspektor ds. Finansowych,
-w latach 1998 -1999 - w Rafinerii Gdańskiej S.A. jako Specjalista ds. Finansowych,
-w latach 1999 - 2002 - w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jako Dyrektor Finansowy –Dyrektor Wykonawczy,
-w latach 2002-2003 - w M&S Pomorska Fabryka Okien w Słupsku jako Dyrektor ds. Ekonomicznych,
-w latach 2003-2008 - w AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu,
-od 2008 roku – aktualnie - w NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach jako Dyrektor Finansowy – Dyrektor Generalny (od 16 grudnia 2008 Wiceprezes Zarządu);

Pan Piotr Nowjalis obecnie pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu NG2 S.A., członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, Członka Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Nowjalis nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anna Słobodzian-Puła

Pani Anna Słobodzian-Puła w 1998 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, a następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ponadto Pani Anna Słobodzian-Puła w 2005 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie PrawaEuropejskiego.
Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM S.A. od 1998 roku, najpierw na stanowisku - doradca prawny, od 2003 roku na stanowisku - radca prawny, od 2006 roku – Kierownik Wydziału

Organizacyjno –Prawnego, aktualnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, od 14 kwietnia 2010 roku Pani Anna Słobodzian–Puła jest Prokurentem TIM S.A.

W latach 2003-2010 Pani Anna Słobodzian-Puła zapewniała stałą obsługę prawną firmie SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MARKETEO.COM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej


Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od spółki dominującej - OPONEO.PL S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej.
Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż OPONEO.PL S.A. w dniu 13 września 2011 roku zbyła 2.500.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz TIM S.A. w zamian za zapłatę kwoty 7.250.000 zł.

Zbycie akcji nastąpiło na skutek podpisania w dniu 13 września 2011 roku umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz ze spółką NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na mocy ww. umowy OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży, a spółka TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96% w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Po transakcji OPONEO.PL S.A. jest w posiadaniu 3.800.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 53,15% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Emitent posiadał 6.300.000 akcji MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% kapitału zakładowego, dających prawo do 6.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A., stanowiących 88,11% ogólnej liczby głosów.

Nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Z przekazanego oświadczenia wynika ponadto, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-09-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od TIM S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w dniu 13 września 2011 roku, za zgodą Rady Nadzorczej TIM S.A.
wyrażoną w dniu 13 września 2011 roku, zawarta została między TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, OPONEO.PL S.A. z siedzibą Bydgoszczy, MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz
NARZEDZIA.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na mocy której TIM S.A. zobowiązała się do zakupu, a OPONEO.PL S.A. zobowiązała się do sprzedaży 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.COM
S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, które łącznie stanowią 34,96 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. i uprawniają łącznie do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A . Transakcja pakietowa nabycia akcji, o których mowa powyżej, miała miejsce w dniu 13 września 2011 roku. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 2,90 PLN.

Przed transakcją, o której mowa powyżej, TIM S.A. nie posiadała akcji MARKETEO.COM S.A.

Jednocześnie na mocy umowy, o której mowa powyżej, MARKETEO.COM S.A. złożyła TIM S.A. ofertę nabycia 2.850.000 akcji nowej emisji - serii C MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, za cenę 2,90 PLN za jedną akcję, a TIM S.A. przyjęła wyżej wymienioną ofertę.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału Emitenta, TIM S.A. będzie posiadała łącznie 5.350.000 akcji MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, co
stanowić będzie udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM S.A. Wyżej wymienione akcje uprawniać będą TIM S.A. do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Z przekazanego oświadczenia wynika, że TIM S.A., nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia tego
zawiadomienia.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy TIM S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi TIM S.A. a osobami zbywającymi akcje MARKETEO.COM S.A.

Zarząd TIM S.A. oświadczył ponadto, że nabyte akcje będą finansowane ze środków własnych TIM S.A. i stanowią inwestycję długoterminową.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2011-08-18


Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Projekty Uchwał WZA MARKETEO COM SA 13.09.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo com.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI

|

2011-08-18


Treść raportu:

Numer: 17/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.
Treść raportu:
Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Projekty Uchwał WZA MARKETEO COM SA 13.09.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo com.pdf

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2011-07-13


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, uzyskała przychody ze sprzedaży w kwietniu 2011 roku w wysokości 1.538.857,59 zł i stanowi to 133,15% wyników osiągniętych w analogicznym okresie w 2010 roku.
Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje zysk netto w 2011 roku w wysokości 2 mln zł, a przychody w wysokości 30 mln zł, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2010, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 17.195.735,71 zł. na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania rynków zbytu, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski z marką Rotopino.
Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu innowacyjnych projektów oraz stałego poszerzania asortymentu usług.
Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2011 r.

Raport ESPI

|

2011-07-01


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2011 r:
OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2011-07-01


Treść raportu:

Numer: 16/2011

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
§ 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Ryszard Zawieruszyński.

Pan Ryszard Zawieruszyński w przeszłości pełnił funkcje Członka Zarządu MARKETEO.COM S.A oraz Wiceprezesa Zarządu Hammerdeals.pl Sp. z o.o. a także Wiceprezesa Zarządu w Hurtopon.pl Sp. z o.o.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A, w której jest jednocześnie znaczącym akcjonariuszem.

Pan Ryszard Zawieruszyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Pan Ryszard Zawieruszyński nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest dłużnikiem zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport EBI

|

2011-06-07


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 czerwca 2011 roku, (sprostowanego następnie w dniu 7 czerwca 2011 roku) sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Wojciecha Topolewskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł. Wartość aportu wyceniona została na kwotę 200.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 100.002 akcje i stanowił 1,40 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 2 akcje Emitenta uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport ESPI

|

2011-06-07


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 czerwca 2011 roku, (sprostowanego następnie w dniu 7 czerwca 2011 roku) sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Wojciecha Topolewskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł. Wartość aportu wyceniona została na kwotę 200.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 100.002 akcje i stanowił 1,40 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 2 akcje Emitenta uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2010 rok

Raport EBI

|

2011-06-03


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 18 stycznia 2011 roku nr 2/2011 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2010 r. był wyznaczony na dzień 08 czerwca 2011 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2010 został wyznaczony jest na dzień 14 czerwca 2011 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2011-06-03


Treść raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2011 roku o godz. 15.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika wraz z wzorami pełnomocnictw oraz informację o ogólnej liczbie akcji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI

|

2011-06-03


Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie. Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z projektami uchwał, formularzem do głosowania przez pełnomocnika wraz z wzorami pełnomocnictw oraz informacje o ogólnej liczbie akcji.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Pobierz plik: Projety Uchwał ZWZA MARKETEO COM S A .pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na ZWZA MARKETEO.COM S.A.pdf

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-06-02


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki dominującej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu w okreise od 31 maja 2011 roku do dnia 2 czerwca 2011 roku 1.605.000 akcji Emitenta, stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 160.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 3.210.000 zł.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podpisania w dniu 31 maja 2011 roku umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami MARKETEO.COM S.A.:
- Panem Markiem Cichockim,
- Panem Henrykiem Kruszyńskim,
- Panem Krzysztofem Lipkowskim,
- Panem Maciejem Świtalskim,
- Panem Wojciechem Topolewskim,
dotyczącej objęcia przez Akcjonariuszy łącznie 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu wskazano także, iż zapisanie akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności tych akcji na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniach:
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 01 czerwca 2011 roku - 450.008 akcji,
- 02 czerwca 2011 roku - 100.000 akcji,
- 02 czerwca 2011 roku - 304.992 akcji.
W wyniku transakcji OPONEO.PL S.A. nabyła 1.605.000 akcji stanowiących 22,45% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. stanowiących 65,66% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniały do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji OPONEO.PL S.A. posiada 6.300.000 akcji Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż Zarząd OPONEO.PL S.A. nie planuje w chwili obecnej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Zarząd OPONEO.PL S.A poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 Ustawy o ofercie.

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-06-02


Treść raportu:

11/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki dominującej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu w okreise od 31 maja 2011 roku do dnia 2 czerwca 2011 roku 1.605.000 akcji Emitenta, stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 160.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 3.210.000 zł.
Z zawiadomienia wynika ponadto, iż nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku podpisania w dniu 31 maja 2011 roku umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami MARKETEO.COM S.A.:
- Panem Markiem Cichockim,
- Panem Henrykiem Kruszyńskim,
- Panem Krzysztofem Lipkowskim,
- Panem Maciejem Świtalskim,
- Panem Wojciechem Topolewskim,
dotyczącej objęcia przez Akcjonariuszy łącznie 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 10 zł każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji MARKETEO.COM S.A.

W zawiadomieniu wskazano także, iż zapisanie akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności tych akcji na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniach:
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 31 maja 2011 roku - 250.000 akcji,
- 01 czerwca 2011 roku - 450.008 akcji,
- 02 czerwca 2011 roku - 100.000 akcji,
- 02 czerwca 2011 roku - 304.992 akcji.
W wyniku transakcji OPONEO.PL S.A. nabyła 1.605.000 akcji stanowiących 22,45% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przed transakcją OPONEO.PL S.A. posiadała 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. stanowiących 65,66% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniały do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji OPONEO.PL S.A. posiada 6.300.000 akcji Emitenta stanowiących 88,11% kapitału zakładowego MARKETEO.COM S.A., które uprawniają do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniu wskazano, iż Zarząd OPONEO.PL S.A. nie planuje w chwili obecnej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia.
Zarząd OPONEO.PL S.A poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od OPONEO.PL S.A. posiadające akcje MARKETEO.COM S.A. Nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta przez spółkę dominującą

Raport EBI

|

2011-06-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu istotnej informacji, iż w dniu 31 maja 2011 roku Zarząd Spółki dominującej wobec Emitenta tj. OPONEO.PL S.A. zawiadomił o podpisaniu umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pięcioma Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie objęcia przez tych Akcjonariuszy 321.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.605.000 akcji
MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Akcjonariusze MARKETEO.COM S.A.:
- Pan Marek Cichocki,
- Pan Henryk Kruszyński,
- Pan Krzysztof Lipkowski,
- Pan Maciej Świtalski,
- Pan Wojciech Topolewski
w ramach umowy zobowiązują się przenieść na OPONEO.PL S.A. własność
akcji MARKETEO.COM S.A., wraz z wszelkimi wynikającymi z nich prawami i
obowiązkami jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych akcji OPONEO.PL S.A. Przeniesienie
własności akcji MARKETEO.COM S.A. nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport EBI

|

2011-06-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 755.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 75.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 1.510.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 755.000 (komentarz Emitenta: - powinno być "775.000") akcji i stanowił 10,84% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 20.000 akcji Emitenta stanowiących 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej - OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

Informacja o zbyciu akcji Emitenta

Raport ESPI

|

2011-06-01


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2011 roku zbył 755.000 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz spółki OPONEO.PL S.A., stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 75.500 zł. Wartość aportu wyceniona została na 1.510.000 zł (2 zł za jedną akcję). Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. W zawiadomieniu wskazano, iż stan posiadania akcji Emitenta przed dokonaniem transakcji wynosił 755.000 (komentarz Emitenta: - powinno być „775.000”) akcji i stanowił 10,84% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. Po ww. transakcji stan posiadania akcji członka rady Nadzorczej wynosi 20.000 akcji Emitenta stanowiących 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej - OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Informacja na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-06-01


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 1 czerwca 2011 roku, sporządzonego przez Pana Macieja Świtalskiego członka Rady Nadzorczej Emitenta wynika, że członek Rady Nadzorczej posiadający na dzień 31 maja 2011 roku 10,84% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A. w wyniku transakcji zawartej ze spółką OPONEO.PL S.A. zmniejszył swój udział do 0,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym Emitenta. (szczegóły dot. zawiadomienia oraz transakcji wskazano w raporcie bieżącym nr 09/2011)

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z informacji uzyskanych od spółki dominującej - OPONEO.PL S.A. wynika, iż przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz OPONEO.PL S.A. nastąpi dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych (raport bieżący ESPI OPONEO.PL S.A. z dnia 31 maja 2011 roku nr 30/2011). W związku z powyższym informacja przekazana w zawiadomieniu przez członka Rady Nadzorczej, w zakresie posiadania akcji Emitenta po ww. transakcji może być aktualna dopiero po zapisaniu akcji na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport EBI

|

2011-05-26


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 maja 2011 roku dwa zawiadomienia sporządzone przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcje zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta).

Z przesłanych zawiadomień wynika, iż:

1. Spółka OPONEO.PL S.A., w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Rady Nadzorczej, nabyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z Toyashi Limited 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,

2. Spółka Tohashi Limited, w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Zarządu, zbyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,

Z otrzymanych zawiadomień wynika ponadto, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z zawiadomień wynika, że Spółka OPONEO.PL S.A. nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji, natomiast spółka Toyashi Limited po transakcji posiada 68.353 akcje Emitenta co stanowi 0,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym. W zawiadomieniach wskazano cenę transakcji na 2,00 zł za jedną akcję Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż na skutek złożonej rezygnacji przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z dniem 25 maja 2011 roku przestał on być członkiem Zarządu Emitenta. Powyższa informacja została przekazana raportem bieżącym nr 20/2011 w dniu 25 maja 2011 roku.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-05-26


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej:

1. od spółki Toyashi Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w którym zawarto informacje o zbyciu na rzecz spółki OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji Emitenta,

2. od spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu od spółki Toyashi Limited 4.695.000 akcji Emitenta.

Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji Marketeo.com S.A. Zapisanie akcji MARKETEO.COM S.A. na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku.
Powyższe oznacza, że spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 4.695.000 akcji Emitenta stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 469.500 PLN. Wartość aportu wyceniona została na 9.390.000 PLN.

W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka OPONEO.PL S.A. poinformowała ponadto, iż nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji.

Po transakcji liczba posiadanych przez Toyashi Limited akcji Emitenta wyniosła 68.353, które stanowią 0,95% jego kapitału zakładowego. Przed ww. transakcją Toyashi Limited była w posiadaniu 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A., które stanowiły 66,62% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W zawiadomieniach wskazano ponadto, iż nie występują osoby, o których jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w przekazanym zawiadomieniu przez spółkę OPONEO.PL S.A. wskazano, iż w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. w dniu 11 maja 2011 roku uchwałą numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii C, ww. spółka do dnia 11 czerwca 2011 roku zamierza nabyć łącznie 6.300.000 wszystkich akcji MARKETEO.COM S.A. uprawniających do 88,08% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-05-26


Treść raportu:

7/2011

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał zawiadomienia sporządzone zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej:
1. od spółki Toyashi Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), w którym zawarto informacje o zbyciu na rzecz spółki OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji Emitenta,
2. od spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w którym zawarto informacje o nabyciu od spółki Toyashi Limited 4.695.000 akcji Emitenta.
Z otrzymanych zawiadomień wynika, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji Marketeo.com S.A. Zapisanie akcji MARKETEO.COM S.A. na rachunku papierów wartościowych OPONEO.PL S.A. (tj. przeniesienie własności akcji MARKETEO.COM S.A. na OPONEO.PL S.A.) nastąpiło w dniu 26 maja 2011 roku.
Powyższe oznacza, że spółka OPONEO.PL S.A. nabyła 4.695.000 akcji Emitenta stanowiących wkład niepieniężny o łącznej wartości nominalnej 469.500 PLN. Wartość aportu wyceniona została na 9.390.000 PLN.
W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka OPONEO.PL S.A. poinformowała ponadto, iż nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji.
Po transakcji liczba posiadanych przez Toyashi Limited akcji Emitenta wyniosła 68.353, które stanowią 0,95% jego kapitału zakładowego. Przed ww. transakcją Toyashi Limited była w posiadaniu 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A., które stanowiły 66,62% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W zawiadomieniach wskazano ponadto, iż nie występują osoby, o których jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ponadto, w przekazanym zawiadomieniu przez spółkę OPONEO.PL S.A. wskazano, iż w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. w dniu 11 maja 2011 roku uchwałą numer 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii C, ww. spółka do dnia 11 czerwca 2011 roku zamierza nabyć łącznie 6.300.000 wszystkich akcji MARKETEO.COM S.A. uprawniających do 88,08% głosów z ogólnej ich liczby na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport ESPI

|

2011-05-26


Treść raportu:

8/2011

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 26 maja 2011 roku dwa zawiadomienia sporządzone przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (transakcje zawarte przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta).
Z przesłanych zawiadomień wynika, iż:
1. Spółka OPONEO.PL S.A., w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Rady Nadzorczej, nabyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z Toyashi Limited 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,
2. Spółka Tohashi Limited, w której Pan Ryszard Zawieruszyński pełni funkcje członka Zarządu, zbyła na podstawie transakcji z dnia 24 maja 2011 roku zawartej z OPONEO.PL S.A. 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A,
Z otrzymanych zawiadomień wynika ponadto, iż na skutek podpisanej w dniu 24 maja 2011 roku umowy objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego spółka Toyashi Limited objęła 939.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1 PLN i cenie emisyjnej 10 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.695.000 akcji MARKETEO.COM S.A. W wyniku transakcji liczba posiadanych przez OPONEO.PL S.A. akcji Emitenta wynosi 4.695.000, a liczba głosów w spółce MARKETEO.COM S.A. wynosi 65,66 % kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z zawiadomień wynika, że Spółka OPONEO.PL S.A. nie posiadała żadnych akcji MARKETEO.COM S.A. przed dniem opisywanej transakcji, natomiast spółka Toyashi Limited po transakcji posiada 68.353 akcje Emitenta co stanowi 0,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu i tyle samo w kapitale zakładowym. W zawiadomieniach wskazano cenę transakcji na 2,00 zł za jedną akcję Emitenta.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż na skutek złożonej rezygnacji przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z dniem 25 maja 2011 roku przestał on być członkiem Zarządu Emitenta.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2011-05-26


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2011 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. przez Pana Seweryna Rutkowskiego. Z otrzymanego oświadczenia wynika, że rezygnacja Pana Seweryna Rutkowskiego podyktowana jest względami osobistymi.

Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport EBI

|

2011-05-25


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Rezygnacja podyktowana była faktem pełnienia jednocześnie przez ww. osobę funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce OPONEO.PL S.A. Spółka ta po objęciu znacznego pakietu akcji MARKETEO.COM S.A. stanie się spółką dominującą wobec Emitenta, a wobec treści art. 387 par. 3 KSH łączenie tych funkcji jest niemożliwe. Zarząd Emitenta informował o szczegółach ww. transakcji w raporcie bieżącym w dniu 24 maja 2011 roku (raport nr 19/2011).

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego z pełnienia obowiązków członka Zarządu, powołując jednocześnie na tą funkcję Panią Aldonę Rybkę.

Pani Aldona Rybka posiada wykształcenie wyższe techniczne,zawiązana jest ze Spółką MARKETEO.COM.SA od 2001 roku.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Aldona Rybka, Członek Zarządu

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2011-05-24


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu istotnej informacji, iż w dniu 24 maja 2011 roku Spółka OPONEO.PL S.A. podpisała umowę objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego ze spółką Toyashi Limited w sprawie objęcia przez Toyashi Limited 939 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C OPONEO.PL S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda, utworzonych w drodze nowej emisji, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 695 000 akcji Marketeo.com S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Toyashi Limited w ramach umowy zobowiązuje się przenieść na Spółkę OPONEO.PL S.A. własność akcji Marketeo.com S.A., wraz z wszelkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych akcji Spółki. Przeniesienie własności akcji Marketeo.com S.A. nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2011-04-20


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, uzyskała sprzedaż za I kwartał 2011 roku w wysokości 4.426 tyś zł i stanowi to 149% wyników osiągniętych w I kwartale 2010 roku.(2.967 tyś zł)

Spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje zysk netto w 2011 roku w wysokości 2 mln zł, a przychody w wysokości 30 mln zł, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2010, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 17.195.735,71 zł. na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania rynków zbytu, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski z marką Rotopino.
Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu innowacyjnych projektów oraz stałego poszerzania asortymentu usług.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Istotna Informacja

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku podpisano pomiędzy spółką OPONEO.PL S.A. a 4 Akcjonariuszami Emitenta aneksów do umów inwestycyjnych, o zawarciu których Zarząd MARKETEO.COM S.A. informował w dniu 11 marca 2011 roku raportem bieżącym nr 9/2011.

Z uzyskanych informacji wynika, że w związku z zamiarem zbycia przez 4 Akcjonariuszy łącznie 4.763.353 akcji MARKETEO.COM S.A. na rzecz Toyashi Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, Cypr, wprowadzone zostały na mocy aneksu zmiany do umów inwestycyjnych zgodnie, z którymi ww. Akcjonariusze MARKETEO.COM S.A. zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przenieść na Spółkę Cypryjską wszystkie posiadane przez siebie akcje MARKETEO.COM S.A.

W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu dotyczącego zawarcia aneksów do umów inwestycyjnych, których przedmiotem m.in. jest zobowiązanie do zbycia akcji Emitenta przez jego Akcjonariuszy może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zbycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 2.406.291 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję. Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 1.789.194 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję.
Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zbycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 253.710 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję. Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Zwieruszyńskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z wniesieniem aportem wszystkich posiadanych przez ww. osobę akcji Emitenta do spółki Toyashi Limited, na dzień 13 kwietnia 2011 roku nie posiada on akcji oraz prawa głosu na WZA MARKETEO.COM S.A.

Przed ww. transakcją liczba posiadanych akcji wynosiła 1.789.194, co stanowiło 25,02 % udziału w kapitale zakładowym i 25,02 % głosów na WZA MARKETEO.COM S.A.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport EBI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Topolewskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z wniesieniem aportem wszystkich posiadanych przez ww. osobę akcji Emitenta do spółki Toyashi Limited, na dzień 13 kwietnia 2011 roku nie posiada on akcji oraz prawa głosu na WZA MARKETEO.COM S.A.

Przed ww. transakcją liczba posiadanych przez Dariusza Topolewskiego akcji wynosiła 2.406.291, co stanowiło 33,65 % udziału w kapitale zakładowym i 33,65 % głosów na WZA MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zbycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 253.710 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję. Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych..

Zbycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 2.406.291 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję. Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2011-04-14


Treść raportu:


Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2011 r., sporządzonego, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonał zbycia 1.789.194 akcji MARKETEO.COM S.A., po cenie 0,567 EUR za jedną akcję. Zbycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w drodze wniesienia ww. akcji aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce Toyashi Limited. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Ryszarda Zwieruszyńskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z wniesieniem aportem wszystkich posiadanych przez ww. osobę akcji Emitenta do spółki Toyashi Limited, na dzień 13 kwietnia 2011 roku nie posiada on akcji oraz prawa głosu na WZA MARKETEO.COM S.A.
Przed ww. transakcją liczba posiadanych akcji wynosiła 1.789.194, co stanowiło 25,02 % udziału w kapitale zakładowym i 25,02 % głosów na WZA MARKETEO.COM S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Raport ESPI

|

2011-04-14


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Topolewskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, iż w związku z wniesieniem aportem wszystkich posiadanych przez ww. osobę akcji Emitenta do spółki Toyashi Limited, na dzień 13 kwietnia 2011 roku nie posiada on akcji oraz prawa głosu na WZA MARKETEO.COM S.A.
Przed ww. transakcją liczba posiadanych przez Pana Dariusza Topolewskiego akcji wynosiła 2.406.291, co stanowiło 33,65 % udziału w kapitale zakładowym i 33,65 % głosów na WZA MARKETEO.COM S.A.

Korekta raportu nr 5/2010 - Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2011-03-28


Treść raportu:

Raport nr 5/2010

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 5/2010 z dnia 05 lipca 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 5/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Zarządu w okresie od 18 czerwca 2010 roku do dnia 2 lipca 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 05 lipca 2010 roku nie ulegają zmianie.

Pobierz plik: Tabela - dot. raportu 5_2010.pdf

Korekta raportu nr 6/2010 - Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2011-03-28


Treść raportu:

6/2010
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 6/2010 z dnia 6 września 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 6/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Zarządu w okresie od 18 sierpnia 2010 roku do dnia 3 września 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 6/2010 z dnia 6 września 2010 roku nie ulegają zmianie.

Pobierz plik: Tabela - dot. raportu 6_2010.pdf

Korekta raportu nr 7/2010 - Sprzedaż akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2011-03-28


Treść raportu:

7/2011
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 7/2010 z dnia 9 września 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 7/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2010 roku do dnia 6 września 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 7/2010 a dnia 9 września 2010 roku nie ulegają zmianie.

Pobierz plik: Tabela - dot. raportu 7_2010.pdf

Korekta raportu nr 10/2010 - Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2011-03-28


Treść raportu:

10/2010
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym koryguje raport bieżący nr 10/2010 z dnia 8 października 2010 roku poprzez uzupełnienie jego treści o szczegóły transakcji podanych w tym raporcie z każdego dnia transakcji z podaniem średniej ceny i łącznego wolumenu z tych dni. Powyższe dane zawarto w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż korekta przedmiotowego raportu związana jest z podaniem w raporcie nr 10/2010 informacji uwzględniającej jedynie średnią cenę oraz łączną liczbę transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez członka Zarządu w okresie od 4 marca 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku. Podane informacje nie uwzględniały natomiast ceny oraz wolumenu z poszczególnych dni, z okresu w którym dokonywane były transakcje przez osobę zobowiązaną.
Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 10/2010 a dnia 8 października 2010 roku nie ulegają zmianie.

Pobierz plik: Tabela - dot. raportu 10_2010.pdf

Istotna Informacja

Raport EBI

|

2011-03-16


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w lutym 2011 roku uzyskała przychody w wysokości 1.355.922,57 i stanowi to wzrost o 44% w stosunku do analogicznego okresu z 2010 roku.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Istotna informacja

Raport EBI

|

2011-03-11


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. zawiadamia, iż otrzymał informacje o
zawarciu umów inwestycyjnych pomiędzy spółką OPONEO.PL S.A. a 9
Akcjonariuszami Marketeo.com S.A. w sprawie nabycia przez spółkę OPONEO.PLS.A. łącznie 6.300.000 akcji Emitenta w zamian za akcje OPONEO.PL S.A. utworzone w drodze nowej emisji.

Wg wiedzy Emitenta warunki ww. umów przewidują, iż za każde 5 akcji
Marketeo.com S.A. Akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1
akcji nowej serii OPONEO.PL S.A. Strony ustaliły cenę nowo emitowanych akcji OPONEO.PL S.A. w wysokości 10,00 PLN za jedną akcję oraz cenę jednej akcji Marketeo.com S.A. w wysokości 2,00 PLN.

Umowy przewidują następujący harmonogram działań:

1. W terminie do 14 kwietnia 2011 roku zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A., na którym zostaną poddane pod głosowanie między innymi:

a) Uchwała o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji OPONEO.PL w drodze emisji prywatnej skierowanej do 9 Akcjonariuszy Marketo.com S.A. z wyłączeniem prawa poboru i po określonej cenie emisyjnej.
b) Uchwała upoważniająca Zarząd OPONEO.PL S.A. do wprowadzenia tych akcji na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W terminie 5 dni od przydzielenia Akcjonariuszom akcji OPONEO.PL S.A.
zobowiązało się do złożenia wniosku do KRS o podwyższenie kapitału
zakładowego.

3. W terminie do 14 lipca 2011 roku OPONEO.PL S.A. zobowiązało się do
wprowadzenia nowo emitowanych akcji do obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do zawarcia wszelkich niezbędnych umów w tym w szczególności umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Emitent w dniu 4 października 2010 roku informował raportem bieżącym nr
28/2010 o podpisaniu w tym samym dniu listu intencyjnego, dotyczącego
rozpoczęcia negocjacji przez OPONEO.PL S.A. - spółkę notowaną na rynku
regulowanym GPW w Warszawie w sprawie nabycia od pięciu znaczących
akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. ok. 90 % akcji spółki Emitenta.

W ocenie Spółki przekazanie niniejszego komunikatu dotyczącego zawarcia umów inwestycyjnych, których przedmiotem m.in. jest zobowiązanie do zbycia akcji Emitenta, przez jego akcjonariuszy może być istotną informacją dla Inwestorów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Istotna Informacja

Raport EBI

|

2011-02-25


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w styczniu 2011 roku uzyskała przychody w wysokości 1.493.488,87 i stanowi to wzrost o 46,29% w stosunku do analogicznego okresu z 2010 roku.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2011-02-16


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, zgodnie z założeniem sukcesywnie zdobywa kolejne zagraniczne rynki.

Powstał nowy sklep z narzędziami i elektronarzędziami najlepszych marek, takich jak Bosch, Makita, Dewalt, Hitachi, Stihl, BlackDecker i 130 innych. Pod adresem http://www.rotopino.de/ skierowany na rynek niemiecki, prowadzony w 6 językach. W przygotowaniu są już kolejne sklepy skierowane na rynki włoski i francuski.

Spółka Narzedzia.pl S.A w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemieobrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

Raport EBI

|

2011-02-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 01lutego 2011 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2010 roku (treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 35/2010 w dniu 15
grudnia 2010 roku).

Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następującej zmiany:

- § 17 ust. 1 o dotychczasowej treści:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na okres 5 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego."

otrzymał nowe następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, a w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: STATUT SPóKI AKCYJNEJ MARKETEO COM S A tekst jednolity z dnia 15.12.2010 r..pdf

Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 rok

Raport EBI

|

2011-01-28


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła w dniu 28 stycznia 2011 r. wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2010 roku przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Spółki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2010) łącznie równowartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymaną informacją, jeden z członków Zarządu, w transakcjach dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 13.10.2010r. zbył łącznie 10.850 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950)

Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki w 2010 roku

Raport ESPI

|

2011-01-28


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła w dniu 28 stycznia 2011 r. wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2010 roku przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Spółki, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2010) łącznie równowartości 5.000 euro. Zgodnie z otrzymaną informacją, jeden z członków Zarządu, w transakcjach dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 13.10.2010r. zbył łącznie 10.850 akcji po średniej cenie 1,67 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Raport EBI

|

2011-01-18


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kw. 2010r. - dnia 10 lutego 2011r.
za I kw. 2011r. - dnia 9 maja 2011r.
za II kw. 2011r. - dnia 10 sierpnia 2011r.
za III kw. 2011r. - dnia 9 listopada 2011r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010r. - dnia 8 czerwca 2011r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect".

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2011-01-12


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w grudniu 2010 roku uzyskała przychody w wysokości 1.844.645,81 i stanowi to wzrost o 49 % w stosunku do analogicznego okresu z 2009 roku.

Spółka Narzedzia.pl S.A w 2011 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług, poprzez wejście na rynki niemiecki włoski oraz francuski.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2010-12-16


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Zgodnie z pkt. 3.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect życiorys zostanie zamieszczony na stronie internatowej w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2010-12-16


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259).

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Małachowski. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Od 08.1990 do 03.1994 pracował jako konstruktor w firmie projektowej BISPOMASZ w Bydgoszczy. Od 04.1994 prowadzi własną działalność godspodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania sprzedażą różnych produktów finansowych. Prowadzona działalność gospodarcza, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej i spółki osobowej. Nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest dłużnikiem zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2010-12-15


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: AN 6089-2010 NZWA.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku

Raport EBI

|

2010-12-15


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, tj.:

1. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.788.194 szt. akcji, dającymi prawo do 1.788.194 głosów, stanowiącymi 25,01 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 25,01 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

Raport ESPI

|

2010-12-15


Treść raportu:

14/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Pobierz plik: AN 6089-2010 NZWA.pdf

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15.12.2010 r.

Raport ESPI

|

2010-12-10


Treść raportu:

Numer:13/2010

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje do wiadomości Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2010 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pobierz plik: Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.pdf

Istotna Informacja

Raport EBI

|

2010-11-30


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w październiku 2010 roku uzyskała przychody w wysokości 1.490.981,17 i stanowi to wzrost o 38% w stosunku do analogicznego okresu z 2009 roku.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Raport EBI

|

2010-11-26


Treść raportu:

Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza
Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, następujących spraw:

1.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2.Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).
Do proponowanej wyżej zmiany w porządku obrad dołączono projekty uchwał ww. sprawach.
Powyższe żądanie zostało złożone zgodnie z warunkami określonymi w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a więc ulega uwzględnieniu w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku, który został ogłoszony w raporcie bieżącym EBI 32/2010.

W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść uzupełnionego porządku obrad, projekty wszystkich uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictw oraz informację w przedmiocie projektowanej zmiany w Statucie.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Informacja o proponowanych zmianach Statutu.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

OGŁOSZENIE ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD NWZ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 GRUDNIA 2010 ROKU WPROWADZONE NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Raport ESPI

|

2010-11-26


Treść raportu:

12/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, następujących spraw:
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Wojciecha Małachowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2.Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 17 ust. 1).
Do proponowanej wyżej zmiany w porządku obrad dołączono projekty uchwał ww. sprawach.
Powyższe żądanie zostało złożone zgodnie z warunkami określonymi w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a więc ulega uwzględnieniu w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 grudnia 2010 roku, który został ogłoszony w raporcie bieżącym ESPI 11/2010.
W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść uzupełnionego porządku obrad, projekty wszystkich uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictw oraz informację w przedmiocie projektowanej zmiany w Statucie.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Informacja o proponowanych zmianach Statutu.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2010-11-19


Treść raportu:

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15 grudnia 2010 r.

Raport ESPI

|

2010-11-15


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 r:

1. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.788.194 szt. akcji, dającymi prawo do 1.788.194 głosów, stanowiącymi 25,01 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 25,01 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Wartość obrotów uzyskanych przez Spółkę

Raport EBI

|

2010-10-11


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje przychody w 2010 r. w wysokości 20 mln zł. i zysk w wysokości 1 mln zł.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto spółki Narzedzia.pl S.A osiągniętych w III kwartale 2010 r. wyniosła 4.906.849 i stanowi znaczący wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu z 2009 r które wyniosły 3.002.834 za III kwartał.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2010-10-08


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 08 października 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciuakcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 04 marca 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 22.900 akcji MARKETEO.COM, po średniej 1,25 za jedna akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2010-10-08


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 08 października 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 04 marca 2010 roku do dnia 6 października 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 22900 akcji MARKETEO.COM,
po średniej 1,25 za jedna akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Istotna Informacja

Raport EBI

|

2010-10-04


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. zawiadamia o podpisaniu listu intencyjnego dnia 04.10.2010 roku, w związku z rozpoczęciem negocjacji przez OPONEO.PL S.A. - spółkę notowaną na rynku regulowanym GPW w Warszawie w sprawie nabycia od sześciu akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. ok. 80 % akcji spółki Emitenta. List intencyjny został podpisany przez Zarząd MARKETEO.COM S.A., spółkę OPONEO.PL S.A. oraz sześciu akcjonariuszy Emitenta. W ocenie Emitenta przekazanie komunikatu dotyczącego prowadzonych negocjacji może być istotną informacją dla Inwestorów. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2010-09-16


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 16 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w dniu 15 września
2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 10.226 akcji MARKETEO.COM S.A., po
średniej cenie 1,31 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2010-09-16


Treść raportu:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 16 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w dniu 15 września2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 10.226 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,31 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2010-09-10


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 08 września 2010 roku do dnia 09 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 29.627 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2010-09-10


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 10 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia08 września 2010 roku do dnia 09 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 29.627 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

Raport EBI

|

2010-09-09


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 6 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 84.246 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,19 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

Raport ESPI

|

2010-09-09


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 8 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 roku do dnia 6 września 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 84.246 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,19 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Istotna Informacja z Grupy Kapitałowej Emitenta

Raport EBI

|

2010-09-08


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, prognozuje przychody w 2010 r. w wysokości 20 mln zł. co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2009, w którym spółka Narzedzia.pl S.A. osiągnęła przychody w wysokości 12,1 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż jednostkowy zysk ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2010 r. w Spółce MARKETEO.COM.SA jest wyższy o 142 % w porównaniu z lipcem 2009 r. Spółka MARKETEO.COM S.A. w 2010 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu usług.

Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w
sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

Raport EBI

|

2010-09-08


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 8 września 2010 roku do Zarządu wpłynęła informacja o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień Uchwał nr 13/2010, 14/2010 oraz 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 12/2010 w dniu 01 lipca 2010 roku).
Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany
postanowień Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następujących zmian:

- § 18 ust. 7 pkt p) otrzymał brzmienie: "ustalanie regulaminu pracy Zarządu,"

- § 18 ust 7 pkt u) otrzymał brzmienie:
"zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane."

- § 19 otrzymał brzmienie:
"1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."

- § 20 otrzymał brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci
elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porządku obrad oraz na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Statut Marketeo.com S.A. tekst jednolity z dnia 14.07.2010.pdf

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2010-09-06


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 6 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia
18 sierpnia 2010 roku do dnia 03 września 2010 roku dokonał sprzedaży
łącznie 41.146 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jednąakcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie -
informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2010-09-06


Treść raportu:

Raport 6/2010

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 6 września 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu
akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej
informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia
18 sierpnia 2010 roku do dnia 03 września 2010 roku dokonał sprzedaży
łącznie 41.146 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,29 zł za jedną
akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do
przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo

Raport EBI

|

2010-09-03


Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 02 września 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 4.088 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 9,70 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek - członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.
Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 43.900 akcji spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,34% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Korekta raportu bieżącego

Raport EBI

|

2010-07-22


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje korektę raportu okresowego 18/2010 z dnia 21 lipca 2010.Korekta dotyczy przekazanej informacji w zakresie średniej ceny nabycia akcji spółki Oponeo.pl S.A. oraz procentowej ilości akcji ww. spółki w posiadaniu Emitenta.

Poniżej pełny raport w poprawnym brzmieniu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach 20-21 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 32.812 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po średniej cenie 7,64 zł za jedną akcję.
Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek - członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz
posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach. Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 39.812 akcji
spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,31% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo

Raport EBI

|

2010-07-21


Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach 20-21 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 32812 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za średnią cenę 7,72 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek -- członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.

Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 39 812 akcji spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,44% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2010-07-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku otrzymałoświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. przez Pana Arkadiusza Kocembę.
Z otrzymanego oświadczenia wynika, że rezygnacja Pana Arkadiusza Kocemby podyktowana jest względami osobistymi. Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Wyniki spółki zależnej - Narzedzia.pl S.A.

Raport EBI

|

2010-07-19


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w roku 2009 osiągnęła 12,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Spółka Narzedzia.pl S.A. w 2010 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu.
Sprzedaż za II kwartał 2010 roku wyniosła 4.530 tyś zł i stanowiła 142% wyników osiągniętych w II kwartale 2009 roku (3.188 tyś zł) Sprzedaż za I półrocze 2010 roku wyniosła 7.497 tyś zł. co stanowiło 140% wyników osiągniętych w I półroczu 2009 roku (5.363 tyś. zł).
Sklep internetowy Narzedzia.pl jest liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi w sieci Internet w Polsce. Firma sprzedaje swoje produkty w pięciu sklepach internetowych, głównie wykorzystując witrynę: www.narzedzia.pl.
Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A. Jednocześnie MARKETEO.COM S.A. informuje, że liczba użytkowników osiągnęła 5,2 mln w 2009 roku co stanowi istotny wzrost liczny użytkowników (o 110%) w porównaniu do roku 2008.


Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo.

Raport EBI

|

2010-07-09


Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 08 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 7.000 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 6,90 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek - Członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2010-07-05


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 5 lipca 2010 r., sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 02 lipca 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 60.100 akcji
MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2010-07-05


Treść raportu:

5/2010

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 5 lipca 2010 r., sporządzonego, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 02 lipca 2010 roku dokonał sprzedaży łącznie 60.100 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Raport EBI

|

2010-07-02


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, tj.:

1. Pan Maciej Świtalski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 768.500 szt. akcji, dającymi prawo do 768.500 głosów, stanowiącymi 10,75 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 14,89 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
2. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.908.649 szt. akcji, dającymi prawo do 1.908.649 głosów, stanowiącymi 26,69 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 36,99 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
3. Dariusz Topolewski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.483.268 szt. akcji, dającymi prawo do 2.483.268 głosów, stanowiącymi 34,73 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 48,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2010 r

Raport ESPI

|

2010-07-02


Treść raportu:

4/2010

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2010 r:

1. Pan Maciej Świtalski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 768.500 szt. akcji, dającymi prawo do 768.500 głosów, stanowiącymi 10,75 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 14,89 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
2. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.908.649 szt. akcji, dającymi prawo do 1.908.649 głosów, stanowiącymi 26,69 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 36,99 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
3. Dariusz Topolewski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.483.268 szt. akcji, dającymi prawo do 2.483.268 głosów, stanowiącymi 34,73 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 48,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport EBI

|

2010-06-16


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 16 czerwca 2010 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej.

Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniach 14-15 czerwca 2010 roku dokonał zakupu łącznie 6.500 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2010-06-16


Treść raportu:

Numer: 3/2010

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 16 czerwca 2010 r. od członka Rady Nadzorczej
MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniach 14-15 czerwca 2010 roku dokonał zakupu łącznie 6.500 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2010-05-17


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 maja 2010 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM
S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w okresie od dnia 11 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku dokonał zakupu łącznie 13.500 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport ESPI

|

2010-05-17


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17 maja 2010 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM
S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w okresie od dnia 11 maja 2010 roku do dnia 13 maja 2010 roku dokonał zakupu łącznie 13.500 szt. akcji

MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,75 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu". Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.

Raport EBI

|

2010-01-22


Treść raportu:

Dane szczegółowe:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty
okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kw. 2009 r. - dnia 15 lutego 2010 r.
za I kw. 2010 r. - dnia 17 maja 2010 r.
za II kw. 2010 r. - dnia 16 sierpnia 2010 r.
za III kw. 2010 r. - dnia 15 listopada 2010 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009 r. - dnia 15 czerwca 2010r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport EBI

|

2009-12-04


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 grudnia 2009 r., sporządzonego w Osielsku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o
zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu.
Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 26 listopada 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 58.745 akcji MARKETEO.COM S.A., w cenie od 0,80 zł
do 0,91 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na
publikowanie danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu.

Raport ESPI

|

2009-12-04


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 grudnia 2009 r., sporządzonego w Osielsku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o
zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez jednego z członków Zarządu.
Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A., w okresie od dnia 26 listopada 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 58.745 akcji MARKETEO.COM S.A., w cenie od 0,80 zł
do 0,91 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport EBI

|

2009-12-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 01 grudnia 2009 roku od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniach od dnia 27 listopada 2009
roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał zakupu łącznie 8030 sztuk akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport ESPI

|

2009-12-01


Treść raportu:

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 01 grudnia 2009 roku od członka Rady Nadzorczej
MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że
Członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniach od dnia 27 listopada 2009 roku do dnia 30 listopada 2009 roku dokonał zakupu łącznie 8030 sztuk akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych..

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport EBI

|

2009-11-05


Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 5 listopada 2009 r. od członka Rady Nadzorczej
MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji
wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 02 listopada 2009 r. dokonał zakupu łącznie 26.970 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160
ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.

Raport ESPI

|

2009-11-05


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia
otrzymanego w dniu 5 listopada 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji
MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 02 listopada
2009 r. dokonał zakupu łącznie 26.970 szt. akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,80 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na
rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.
"Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Art. 160
ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do
informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
. Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
. Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Informacja na temat wszczęcia postępowania przed sądem, którego wynik może mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta.

Raport EBI

|

2009-10-20


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 20 października 2009 r. otrzymał faksem informację o wszczęciu postępowania przez spółkę Mercateo AG, z siedzibą w Monachium (Niemcy) przed Sądem Krajowym w Lipsku w sprawie zaprzestania używania przez Marketeo.com S.A. znaku „Marketeo”, jako elementu domeny „marketeo.com”.

Zdaniem Mercateo AG Emitent narusza znak towarowy „Mercateo”, który jest własnością Mercateo AG. Niemiecki Sąd Krajowy w Lipsku wydał postanowienie tymczasowe (odpowiednik zabezpieczenia roszczeń w prawie polskim) o zakazie stosowania w obrocie handlowym w Niemczech domeny „Marketeo”.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. oświadcza, że uznaje powyższe roszczenie za całkowicie bezpodstawne z uwagi na fakt, iż znakiem towarowym którym posługuje się Emitent jest znak: „marketeo.com” a nie „Mercateo”. Nadto oba znaki różnią się od siebie w sposób znaczny, uniemożliwiający wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów.

Należy zauważyć, iż Mercateo AG we wniosku do Sądu Krajowego w Lipsku wskazała szereg nieprawdziwych informacji w tym, że Emitent oferuje kupno różnych artykułów z wielu branż, co pokrywa się z działalnością Mercateo AG.

Tymczasem działalność MARKETEO.COM S.A. polega na prowadzeniu platformy typu B2B, tj. platformy kojarzącej partnerów biznesowych. Emitent nie oferuje natomiast sprzedaży jakichkolwiek towarów. W związku z powyższym roszczenie Mercateo AG z siedzibą w Monachium, Zarząd uznaje za próbę wyłudzenia środków finansowych od Spółki.

Ponadto, Emitent w celu ochrony swoich słusznych prawa postanowił zlecić prowadzenie tej sprawy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej prowadzącej działalność na terenie Niemiec.

Podstawa prawna:

Roszczenie zgłoszone przez Mercateo AG, spełnia kryterium wszczęcia postępowania przed sądem dotyczącego zobowiązań Emitenta, ponieważ wynik postępowania może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta na podstawie § 3 ust 2 pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 ze zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu.

Raport EBI

|

2009-08-25


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 sierpnia 2009 r., sporządzonego w Osielsku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 18 sierpnia 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 23.501 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,85 zł za jedną akcję.


Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 1.989.038 akcji MARKETEO.COM S.A.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.


Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Uzupełnienie raportu półrocznego.

Raport EBI

|

2009-08-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przesyła uzupełnienie raportu półrocznego
opublikowanego w dniu 31 lipca 2009 roku (raport numer 17/2009).
Uzupełnienie dotyczy informacji o kapitałach własnych Spółki w raz z danymi
porównywalnymi za półrocze roku poprzedniego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje
Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Pobierz plik: Kapitały własne MARKETEO.COM S.A.pdf

MARKETEO.COM S.A. Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 22 czerwca 2009 r.

Raport EBI

|

2009-06-23


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Pobierz plik: Uchwały z dnia 22.06.2009.pdf

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku

Raport EBI

|

2009-06-14


Treść raportu:

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: MARKETEO COM PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2009 Projekt.pdf

Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2009-05-21


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 maja 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 18 maja 2009 r. dokonał sprzedaży łącznie 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających
dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2009-05-21


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 maja 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że
członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 18 maja 2009 r. dokonał sprzedaży łącznie 100.000 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
21-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2009-05-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 19 maja 2009 r. dokonał zakupu łącznie 400.000 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
20-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

Raport ESPI

|

2009-05-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 19 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 303.410 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.012.539 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 28,15% w kapitale zakładowym Spółki. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
20-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2009-05-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 19 maja 2009 r. dokonał zakupu łącznie 400.000 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

Raport EBI

|

2009-05-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20 maja 2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 19 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 303.410 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,00 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.012.539 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 28,15% w kapitale zakładowym Spółki.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport EBI

|

2009-05-19


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych praz Statutu Spółki, zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (WZA), ogłoszonego w raporcie bieżącym numer 9/2009 z dnia 08 maja 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 22 czerwca 2009 roku o godzinie 10:00. Miejsce WZA, porządek obrad ogłoszone w raporcie bieżącym numer 9/2009 nie ulegają zmianie.

Treść projektów uchwał zostanie przekazana w formie odrębnego raportu bieżącego, co najmniej 8 dni przed terminem WZA.
Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8, w sekretariacie, w dni powszednie najpóźniej do dnia 15 czerwca 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dokumenty objęte porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w lokalu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez Członka Zarządu

Raport EBI

|

2009-05-11


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11.05.2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniach od 24 kwietnia 2009 roku do dnia 08 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 64.052 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,96 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.315.949 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 32,39% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji Spółki przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2009-05-11


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11.05.2009 r., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniach od 24 kwietnia 2009 roku do dnia 08 maja 2009 roku dokonał sprzedaży łącznie 64.052 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 0,96 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.315.949 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 32,39% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
11-05-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2009-05-08


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 01 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku;
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok;
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2008;
d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.;
6) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) w zw. z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 8, w sekretariacie, w dni powszednie najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dokumenty objęte porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy będzie wyłożona w lokalu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zakup akcji przez członka Zarządu

Raport EBI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30.03.2009 r. od członka Zarządu MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniu 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 94.152 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 2,12 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po uwzględnieniu powyższej transakcji, Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.380.853 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 33,30% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że
członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 15.008 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 22.728 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport EBI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał sprzedaży:
a) 95.152 akcji w cenie 2,12 zł za jedną akcję oraz
b) 46.339 akcji w cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Zarządu

Raport ESPI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30.03.2009 r. od członka Zarządu MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński, w dniach 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 94.152 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 2,12 zł za jedną akcję.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Po uwzględnieniu powyższej transakcji Pan Ryszard Zawieruszyński posiada łącznie 2.380.853 akcji MARKETEO.COM S.A. co stanowi 33,30% w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że
członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 15.008 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
30-03-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał zakupu łącznie 22.728 akcji MARKETEO.COM S.A., po średniej cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
30-03-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Sprzedaż akcji przez członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI

|

2009-03-31


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.03.2009 r. od członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A., sporządzonego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o sprzedaży akcji MARKETEO.COM S.A przez członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że członek Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. w dniu 30 marca 2009 roku dokonał sprzedaży:
a) 95.152 akcji w cenie 2,12 zł za jedną akcję oraz
b) 46.339 akcji w cenie 1,99 zł za jedną akcję.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
30-03-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Ząrzadu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zawarcie transakcji nabycia 100% akcji spółki Narzedzia.pl S.A.

Raport EBI

|

2009-02-13


Treść raportu:

Zarząd Spółki informuje, iż dnia 12 lutego 2009 roku MARKETEO.COM S.A. zawarła pięć transakcji, przedmiotem, których było nabycie łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Narzedzia.pl S.A. Transakcje zostały zawarte z jednym z członków Zarządu oraz z czterema członkami Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. Łącznie Spółka zobowiązała się zapłacić za 100% akcji Narzedzia.pl S.A. kwotę 2.000.000,00 zł. Spółka Narzedzia.pl S.A. uzyskała ponad 5 mln zł przychodów w 2008 r. i była rentowna na poziomie ok 170.000 zł netto. Narzedzia.pl. S.A. posiada jeden z większych sklepów internetowy w Polsce i oferuje do sprzedaży narzędzia i elektronarzędzia. Zakup wyżej wymienionych akcji zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki MARKETEO.COM S.A. Zapłata za akcje ma nastąpić w terminie do 20 lutego 2009 r. Jednocześnie MARKETEO.COM S.A. informuje, że umowa zawarta z członkiem Zarządu została w imieniu Spółki podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Powołanie Prokurenta Spółki

Raport EBI

|

2009-02-12


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2009 została za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzielona prokura dla Pani Anny Marii Muller.

Pani Anna Maria Muller ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Swoją karierę zaczynała w Firmie Wolexim. W spółce MARKETEO.COM S.A. pracuje od 10.01.2005 pełniąc funkcję głównej księgowej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 punkt 11 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Zmiana w Zarządzie Spółki

Raport EBI

|

2009-02-06


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marcina Kubika ze składu Zarządu Spółki MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §3 ust. 2 punkt 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

UZYSKANIE DOSTĘPU DO ESPI

Raport ESPI

|

2009-01-14


Treść raportu:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że Spółka uzyskała dostęp do systemu ESPI. W związku z tym od dnia 14.01.2009 roku MARKETEO.COM S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI. Podstawa prawna: Par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
14-01-2009
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B oraz zakończenie notowania praw do akcji serii B

Raport EBI

|

2008-10-07


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 07.10.2008 roku informacji, iż zgodnie z uchwałą nr 746/2008 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:
1) określić dzień 10 października 2008 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 6.150.000 (sześciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRKTC00010",
b) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 10 października 2008 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMRKTC00010";
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MARKETEO" i oznaczeniem "MKO";
3) określić dzień 9 października 2008 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRKTC00028".

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" , § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Zmiana Prezesa Zarządu MARKETEO.COM S.A.

Raport EBI

|

2008-09-24


Treść raportu:

MARKETEO.COM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła odwołać z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Pan Ryszard Zawieruszyński pozostaje w dalszym ciągu w składzie Zarządu MARKEEO.COM S.A. pełniąc funkcję członka Zarządu.

Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu członkowi Zarządu Pani Agnieszce Bartoszewicz.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust 2 pkt 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Raport EBI

|

2008-09-24


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 615.000,00 zł do kwoty 715.00,00 zł, wynikający z emisji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł.

W chwili obecnej na kapitał zakładowy MARKETEO.COM S.A. w kwocie 715.000,00 zł składa się 6.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", § 3 ust. 2 pkt. 5.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raport EBI

|

2008-07-03


Treść raportu:

Spółka MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2008 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 532/2008, pierwszy dzień notowań dla praw do akcji serii B został wyznaczony na dzień 3 lipca 2008 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz - Członek Zarządu

Wprowadzenie akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI

|

2008-07-02


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2008 roku na podstawie Uchwały Nr 530/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:
1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda:
a. 6 150 000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
2) 1 000 000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MARKETEO.COM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda.

Akcje wymienione w pkt. 1) zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki MARKETEO.COM S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz - Członek Zarządu

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raport EBI

|

2008-07-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 30 06 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła MARKETEO.COM S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego MARKETEO.COM S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect" §10.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz - Członek Zarządu

Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, akcji serii B, praw do akcji serii B

Raport EBI

|

2008-07-01


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że dnia 30.06.2008 roku został złożony wniosek do GPW S.A. o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji serii B. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 1

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz - Członek Zarządu

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.