Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2011-08-18


Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 września 2011 roku o godz. 12.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśniej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo com.pdf

Pobierz plik: Opinia zarządu do uchwały o wyłączeniu prawa poboru.pdf

Pobierz plik: Projekt tekstu jednolitego Statutu.pdf

Pobierz plik: Projekty Uchwał WZA MARKETEO COM SA 13.09.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo com.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

2010-06-17


Pobierz plik: RN2009.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

2010-06-04


Pobierz plik: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.