Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Informacja o akcjach

2011-08-18


Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Informacja o akcjach

2010-06-04


Pobierz plik: Informacja o akcjach.pdf

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.