Raporty okresowe

Filtrowanie raportów

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Raport EBI

|

2019-05-15


Pobierz plik: 2019-05-15 - Rotopino - raport 1Q2019.pdf

Pobierz plik: ROTOPINO.PL SA (11_2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku - potwierdzenie EBI.pdf

Raport roczny za 2018 rok

Raport EBI

|

2019-04-10


Pobierz plik: 2019-04-10 - Rotopino - Raport Roczny za 2018.pdf

Pobierz plik: 2019-04-10 - Rotopino - raport roczny - potwierdzenie EBI.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Raport EBI

|

2019-02-14


Pobierz plik: 2019-02-14 - Rotopino - raport 4Q2018.pdf

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Raport EBI

|

2018-11-14


Pobierz plik: 2018-11-14 - Rotopino - raport 3Q2018.pdf

Pobierz plik: 2018-11-14 - Rotopino - potwierdzenie EBI.pdf

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Raport EBI

|

2018-08-14


Pobierz plik: 2018-08-14 - Rotopino - raport 2Q2018.pdf

Pobierz plik: 2018-08-14 - Rotopino - raport 2Q2018 - EBI - Potwierdzenie GPW.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Raport EBI

|

2018-05-15


Pobierz plik: 2018-05-15 - Rotopino - raport 1Q 2018.pdf

Pobierz plik: 2018-05-15 - potwierdzenie EBI.PDF

Raport roczny za 2017 rok

Raport EBI

|

2018-04-11


Pobierz plik: 2018-04-11 - Rotopino - Raport Roczny za 2017.pdf

Pobierz plik: EBI - potwierdzenie.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Raport EBI

|

2018-02-14


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Pobierz plik: 2018-02-14 - Rotopino - raport 4Q2017.pdf

Pobierz plik: 2018-02-14 - Rotopino - raport 4Q2017 - potwierdzenie EBI.PDF

Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Raport EBI

|

2017-11-14


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Pobierz plik: 2017-11-14 - Rotopino - raport 3Q2017.pdf

Pobierz plik: 2017-11-14 - Rotopino - potwierdzenie - EBI.PDF

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Raport EBI

|

2017-08-14


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Pobierz plik: 2017-08-14 - Rotopino - raport 2Q2017.pdf

Pobierz plik: 2017-08-14 - EBI - Rotopino - raport 2Q2017 - potwierdzenie.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport EBI

|

2017-05-16 09:58:57


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Pobierz plik: 2017-05-12 - Rotopino - raport IQ2017.pdf

Pobierz plik: 2017-05-12 - Rotopino - raport IQ2017 - potwierdzenie EBI.PDF

Raport roczny za 2016 rok

Raport EBI

|

2017-04-07 11:34:08


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2016 rok.

Pobierz plik: 2017-03-29 - Rotopino - Raport Roczny za 2016.pdf

Pobierz plik: 2017-03-29 - Rotopino - Raport Roczny za 2016 - potwierdzenie EBI.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport EBI

|

2017-02-16


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV

Pobierz plik: 2017-02-14 - Rotopino - raport 4Q2016.pdf

Pobierz plik: 2017-02-14 - Rotopino - raport 4Q2016 - potwierdzenie EBI.pdf

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Raport EBI

|

2016-11-14


Treść raportu:

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: 2016-11-14 - Rotopino - raport 3Q2016.pdf

Pobierz plik: 2016-11-14 - Raport EBI - potwierdzenie.pdf

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Raport EBI

|

2016-08-16


Treść raportu:

Zarząd spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: 2016-08-15 - Rotopino - raport 2Q2016.pdf

Pobierz plik: 2016-08-15 - EBI - potwierdzenie.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Raport EBI

|

2016-05-16


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: 2016-05-16 - Rotopino - raport 1Q2016.pdf

Pobierz plik: 2016-05-16 - EBI - potwierdzenie.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Raport EBI

|

2016-05-13


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: Rotopino - raport 4Q2015.pdf

Pobierz plik: Raporty EBI - potwierdzenie.pdf

Raport roczny za 2015 rok

Raport EBI

|

2016-03-21


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: 2016-03-21 - Rotopino - Raport Roczny za 2015 rok.pdf

Pobierz plik: 2016-03-21 - Raporty EBI - do raportu rocznego.pdf

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport EBI

|

2016-01-29


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:
1. za IV kw. 2015 r. - w dniu 15 lutego 2016 r.
2. za I kw. 2016 r. - w dniu 16 maja 2016 r.
3. za II kw. 2016 r. - w dniu 15 sierpnia 2016 r.
4. za III kw. 2016 r. - w dniu 14 listopada 2016 r.
Raport roczny za 2015 r. - w dniu 21 marca 2016 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: Raporty EBI - harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.pdf

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Raport EBI

|

2015-11-13 13:03:03


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: 2015-11-13 - Rotopino - raport 3Q2015 - Raport EBI.pdf

Pobierz plik: 2015-11-13 - Rotopino - raport 3Q2015.pdf

Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

Raport EBI

|

2015-08-14 20:21:03


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pobierz plik: 2015-08-14 - Rotopino - raport 2Q2015.pdf

Pobierz plik: 2015-08-14 - Raporty EBI.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Raport EBI

|

2015-05-15


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2015-05-15 - Rotopino - raport 1Q2015.pdf

Pobierz plik: 2015-05-15 - potwierdzenie EBI.pdf

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

2015-03-27


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2014
roku.

Zakres korekty obejmuje następujące pozycje kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Emitenta za IV kwartał 2014 r.: wybrane dane finansowe Emitenta na dzień 31.12.2014 r., aktywa, pasywa, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale zakładowym oraz niektóre noty. Konieczność sporządzenia korekty raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. zaistniała po analizie treści opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Z uwagi na zakres zmian Emitent zdecydował się w załączeniu do niniejszego raportu opublikować cały raport okresowy za IV kwartał 2014 roku uwzględniający dane finansowe po korekcie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2015-03-27 - Rotopino - raport 4Q2014 - korekta.pdf

Pobierz plik: 2015-03-27 - Rotopino - raport 4Q2014 - korekta - EBI.pdf

Raport roczny za 2014 rok

Raport EBI

|

2015-03-20


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2015-03-20 - Rotopino - raport roczny za 2014.pdf

Pobierz plik: 2015-03-20 - Rotopino - potwierdzenie EBI.pdf

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe

Raport EBI

|

2015-02-17 08:41:39


Treść raportu:

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach
pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2013
roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze
zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano
porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2015-02-13 - Rotopino - pot. publikacji.pdf

Pobierz plik: 2015-02-13 - Rotopino - raport 4Q2014.pdf

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport EBI

|

2015-01-30


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. za IV kw. 2014 r. – w dniu 13 lutego 2015 r.,
2. za I kw. 2015 r. – w dniu 15 maja 2015 r.,
3. za II kw. 2015 r. – w dniu 14 sierpnia 2015 r.,
4. za III kw. 2015 r. – w dniu 13 listopada 2015 r.
Raport roczny za 2014 r. w dniu 20 marca 2015 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes

Pobierz plik: 2015-01-30 - Raporty EBI - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.pdf

Raport kwartalny za okres 01.07.2014r. – 30.09.2014r.

2014-11-13


Treść raportu:

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2014 roku
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowania zasad (polityki) rachunkowości
Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w III kwartale 2014 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
Informacje na temat aktywności w zakresie inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
Opis organizacji grupy kapitałowej oraz wskazanie przyczyny nie sporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Pobierz plik: 2014-11-13 - Rotopino - raport 3Q2014.pdf

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

2014-11-13


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
2014-11-13 - Rotopino - raport 3Q2014.pdf rozmiar: 548.3 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: Raporty EBI.pdf

Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

2014-08-14


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
2014-08-14 - Rotopino - raport 2Q 2014.pdf rozmiar: 779.2 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2014-08-14 - Raport EBI - IIQ 2014.pdf

Pobierz plik: 2014-08-14 - Rotopino - raport 2Q 2014.pdf

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Raport EBI

|

2014-05-15


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu

Pobierz plik: 2014-05-15 - Rotopino - raport 1Q 2014.pdf

Pobierz plik: 2014-05-15 - Raporty EBI - IQ 2014.pdf

Raport roczny za 2013 rok

Raport EBI

|

2014-03-20


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
2014-03-20 - Rotopino - Raport Roczny za 2013 rok.pdf rozmiar: 2400.7 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarządu
wydruk pochodzi

Pobierz plik: 2014-03-20 - Rotopino - Raport Roczny za 2013 rok.pdf

Pobierz plik: 2014-03-20 - EBI - raport roczny.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Raport EBI

|

2014-02-14


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
2014-02-14 - Rotopino - raport 4Q 2013.pdf rozmiar: 787.9 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarząd

Pobierz plik: 2014-02-14 - Raport EBI - IV Q 2013.pdf

Pobierz plik: 2014-02-14 - Rotopino - raport 4Q 2013.pdf

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 rok

Raport EBI

|

2014-01-31


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:
1. za IV kw. 2013r. - dnia 14 lutego 2014r.
2. za I kw. 2014r. - dnia 15 maja 2014r.
3. za II kw. 2014r. - dnia 14 sierpnia 2014r.
4. za III kw. 2014r. - dnia 13 listopada 2014r.
Raport roczny za 2013r. - dnia 20 marca 2014r.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Maciej Posadzy - Członek Zarząd

Pobierz plik: Raporty EBI - harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r..pdf

RAPORT KWARTALNY

Raport EBI

|

2013-11-14


Treść raportu:

RAPORT KWARTALNY za okres 01.07.2013-30.09.2013

Pobierz plik: 2013-11-13 - Rotopino - raport 3Q 2013.pdf

Raport kwartalny

Raport EBI

|

2013-08-14


Pobierz plik: 2013-08-14 - raport 2Q 2013 ROTOPINO.pdf

Raport kwartalny

Raport EBI

|

2013-05-14


Pobierz plik: 2013-05-14 - raport 1Q 2013 ROTOPINO.pdf

Raport roczny

Raport EBI

|

2013-03-21


Treść raportu:

Raport roczny za 2012 rok

Pobierz plik: 2013-03-21 - Rotopino.pl - Raport Roczny za 2012 rok.pdf

Raport kwartalny

Raport EBI

|

2013-02-14


Pobierz plik: 2013-02-14 - raport 4Q 2012 ROTOPINO.pdf

Raport kwartalny

Raport EBI

|

2012-11-08


Pobierz plik: 2012-11-08 - raport 3Q 2012 ROTOPINO.pdf

Raport kwartalny

Raport EBI

|

2012-08-10


Treść raportu:

Raport za II kwartał 2012 r.
Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: 2012-08-10 - raport 2Q 2012 ROTOPINO PL.pdf

Raport za I kwartał 2012 r.

Raport EBI

|

2012-05-15


Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 1Q 2012 ROTOPINO PL.pdf

Raport roczny za 2011 rok

Raport EBI

|

2012-03-20


Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Rotopino.pl S.A. - raport roczny za 2011 r.pdf

Raport za IV kwartał 2011 r. Rotopino.pl S.A.

Raport EBI

|

2012-02-13


Treść raportu:

Raport za IV kwartał 2011 r. Rotopino.pl S.A.
Dane szczegółowe:
Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 4Q 2011 ROTOPINO.PL.pdf

Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 r.

Raport EBI

|

2011-11-09


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 3Q 2011 MARKETEO - jednostkowy.pdf

Pobierz plik: raport 3Q 2011 MARKETEO - skonsolidowany.pdf

Korekta Raportu jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2011 r.

Raport EBI

|

2011-08-11


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuję, iż w załącznikach do raportu kwartalnego nr 36/2011, tj. w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za II kwartał 2011 roku w tabelach "Wybrane dane finansowe" na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano niektóre dane finansowe oraz okresy, których dane te dotyczą. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki w załączeniu przedstawia tabele z poprawnymi danymi finansowymi - odrębnie dla raportu jednostkowego oraz dla raportu skonsolidowanego za II kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: tabela 'Wybrane dane finansowe' do raportu jednostkowego za IIQ 2011 r..pdf

Pobierz plik: tabela 'Wybrane dane finansowe' do raportu skonsolidowanego za IIQ 2011 r..pdf

Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2011 r.

Raport EBI

|

2011-08-10


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 2Q 2011 MARKETEO jednostkowy.pdf

Pobierz plik: raport 2Q 2011 MARKETEO skonsolidowany.pdf

Jednostkowy raport roczny za 2010 rok

Raport EBI

|

2011-06-14


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Raport Roczny Jednostkowy za 2010 r.pdf

Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok

Raport EBI

|

2011-06-14


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pobierz plik: Raport Roczny Skonsolidowany za 2010 r.pdf

Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2011 r.

Raport EBI

|

2011-05-09


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 1Q 2011 MARKETEO.COM jednostkowy.pdf

Pobierz plik: raport 1Q 2011 MARKETEO.COM skonsolidowany.pdf

Korekta Raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2011-02-10


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuję, iż w załącznikach do raportu kwartalnego nr 31/2010, tj. w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2010 roku dostrzeżono następujące błędy:

1. W raporcie jednostkowym w tabeli "Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta"
a) błędnie wskazano w pozycji "aktywa trwałe", - na dzień 30.09.2010 r. kwotę 2.583,59 zamiast prawidłowej kwoty 2.106,98
b) błędnie wskazano w pozycji "aktywa obrotowe" - na dzień 30.09.2010 r. kwotę 501,72 zamiast prawidłowej kwoty 978,33
c) błędnie wskazano w pozycji "aktywa trwałe" - narastająco - kwotę 2.583,59 zamiast prawidłowej kwoty 2.106,98
d) błędnie wskazano w pozycji "aktywa obrotowe" - narastająco - kwotę 501,72 zamiast prawidłowej kwoty 978,33.

2. W raporcie skonsolidowanym w tabeli "Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta"
a) błędnie wskazano w pozycji "aktywa trwałe", - na dzień 30.09.2010 r. kwotę 2.111,06 zamiast prawidłowej kwoty 1.634,45
b) błędnie wskazano w pozycji "aktywa obrotowe" - na dzień 30.09.2010 r. kwotę 3.182,85 zamiast prawidłowej kwoty 3.659,46
c) błędnie wskazano w pozycji "aktywa trwałe" - narastająco - kwotę 2.111,06 zamiast prawidłowej kwoty 1.634,45
d) błędnie wskazano w pozycji "aktywa obrotowe" - narastająco - kwotę 3.182,85 zamiast prawidłowej kwoty 3.659,46.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta nie wpływa na wynik Spółki za III kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2011-02-10


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 4Q 2010 MARKETEO.COM skonsolidowany.pdf

Pobierz plik: raport 4Q 2010 MARKETEO.COM jednostkowy.pdf

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport ESPI

|

2010-11-19


Treść raportu:

11/2010

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2010 roku wraz z projektami uchwał, formularzem do głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami pełnomocnictw.

Pobierz plik: Formularz do głosowania przez pełnomocnika na NZWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Projety uchwał NZWA Marketeo.com.pdf

Pobierz plik: Wzory pełnomocnictw na NZWA Marketeo.com.pdf

Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2010-11-15


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: raport 3Q 2010 MARKETEO jednostkowy.pdf

Pobierz plik: raport 3Q 2010 MARKETEO skonsolidowany.pdf

Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2010-08-16


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Pobierz plik: 1RAPORT 2Q MARKETEO.COM SKONSOLIDOWANY.pdf

Pobierz plik: 1RAPORT 2Q MARKETEO JEDNOSTKOWY.pdf

Jednostkowy raport roczny za 2009 rok

Raport EBI

|

2010-06-15


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2009 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Pobierz plik: Jednostkowy Raport roczny MARKETEO COM 2009R.pdf

Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok

Raport EBI

|

2010-06-15


Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2009 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

* Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Pobierz plik: Skonsolidowany Raport roczny MARKETEO COM 2009R.pdf

Jednostkowy raport za I kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2010-05-17


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Pobierz plik: 1RAPORT 1Q MARKETEO jednostkowy.pdf

Skonsolidowany raport za I kwartał 2010 r.

Raport EBI

|

2010-05-17


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Pobierz plik: 1RAPORT 1Q MARKETEO skonsolidowany.pdf

Korekta Raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2009 r.

Raport EBI

|

2010-02-17


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przedstawia korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego nr 4/2010 opublikowanego w dniu
15.02.2010 r. obejmującego okres od 01.10.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Sporządzona korekta została dokonana z uwagi na błędne dane znajdujące się w tabeli: "Wybrane dane finansowe skonsolidowane" zawarte w poprzednim raporcie. Korekta dotyczy jedynie informacji zawartych w ww. tabeli w rubrykach "Aktywa Razem", "Aktywa trwałe" oraz "Kapitał własny" na dzień
31.12.2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Pobierz plik: RAPORT skonsolidowany - 4Q MARKETEO - korekta.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2009 roku - jednostkowy

Raport EBI

|

2010-02-15


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym, systemie obrotu
na rynku NewConnect".

Osoby Reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Pobierz plik: RAPORT jednostkowy - 4Q MARKETEO.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2009 roku - skonsolidowany

Raport EBI

|

2010-02-15


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym, systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby Reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Pobierz plik: RAPORT skonsolidowany - 4Q MARKETEO.pdf

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport EBI

|

2010-01-21


Treść raportu:

Zarząd Spółki Marketeo.com S.A. informuje, iż z dniem 21 stycznia 2010 roku wypowiedział umowę i tym samym zakończył współpracę z Autoryzowanym Doradcą Spółki na rynku NewConnect - Kancelarią Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku, zmienioną Uchwałą Nr 753/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu

Korekta Raportu jednostkowego za III kwartał 2009 r.

Raport EBI

|

2009-11-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przedstawia korektę jednostkowego raportu kwartalnego nr 22/2009 obejmującego okres od 01.07.2009 do 30.09.2009 roku.

Sporządzona korekta została dokonana z uwagi na omyłkowe niełączenie właściwego dokumentu do pierwotnego raportu kwartalnego. Jednocześnie Emitent dokonał uzupełnienia raportu o dane finansowe w ujęciu narastającym.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje bieżące i okresowe w ASO".

Załączniki: MARKETEO RAPORT 3- kwartał 20 11 2009 jednostkowy korekta.pdf rozmiar: 398.4 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: MARKETEO RAPORT 3- kwartał 20 11 2009 jednostkowy korekta.pdf

Korekta Raportu skonsolidowanego za III kwartał 2009 r.

Raport EBI

|

2009-11-20


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przedstawia korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego nr 23/2009 obejmującego okres od 01.07.2009 do 30.09.2009 roku.

Sporządzona korekta została dokonana z uwagi na omyłkowe nieuwzględnienie w pierwotnym raporcie danych finansowych w ujęciu narastającym.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku "Informacje bieżące i okresowe w ASO".


Załączniki: MARKETEO RAPORT 3- kwartał 20 11 2009 skonsolidowany korekta.pdf rozmiar: 434.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
* Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: MARKETEO RAPORT 3- kwartał 20 11 2009 skonsolidowany korekta.pdf

Raport kwartalny MARKETEO.COM S.A za 3 kwartał 2009 roku.

Raport EBI

|

2009-11-13


Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A przekazuje w załączniku raport kwartalny za 3 kwartał 2009r.


Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku " Informacje bieżące i okresowe w ASO".

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - członek Zarządu

Pobierz plik: MARKETEO.COM RAPORT 3- kwartał.pdf

Uzupełnienie raportu półrocznego.

2009-08-14


Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przesyła uzupełnienie raportu półrocznego opublikowanego w dniu 31 lipca 2009 roku (raport numer 17/2009). Uzupełnienie dotyczy informacji o kapitałach własnych Spółki w raz z danymi porównywalnymi za półrocze roku poprzedniego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Pobierz plik: Kapitały własne MARKETEO.COM S.A.pdf

Raport okresowy półroczny

Raport EBI

|

2009-07-31


Treść raportu:

1. Informacje o Spółce
2.Wybrane informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności MARKETEO.COM S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
3.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
3.2. Strategia Spółki i przewidywany rozwój
4. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk
4.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
4.2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: Marketeo.com-raport-za-I-polrocze-2009.pdf.pdf

Raport okresowy roczny

Raport EBI

|

2009-03-25


Treść raportu:

1. Pismo Zarządu
2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego
sprawozdania finansowego
3. Roczne sprawozdanie finansowe MARKETEO.COM S.A. za rok obrotowy
2008
a) Bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi
b) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 4 marca do
31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi
c) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie w okresie od
4 marca do 31 grudnia 2008 r.
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 4 marca do 31
grudnia 2008r. wraz z danymi porównywalnymi
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Marketeo.com S.A. w roku obrotowym
2008
5. Oświadczenia Zarządu
6. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym
rocznym sprawozdaniu finansowym.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz - Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński - Członek Zarządu

Pobierz plik: Marketeo.com-raport-za-2008-ver-24.03.pdf

Raport okresowy półroczny

Raport EBI

|

2008-08-07


Treść raportu:

1. Informacje o Spółce
2.Wybrane informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności MARKETEO.COM S.A. za okres od 1 stycznia 2008
r. do 30 czerwca 2008 r.
3.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie od
01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.
3.2. Strategia Spółki i przewidywany rozwój
4. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk
4.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
4.2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Spółki

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz - Członek Zarządu

Pobierz plik: Marketeo.com-raport-za-I-polrocze-2008.pdf

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej TIM.