Akcjonariat

Akcjonariat ROTOPINO.PL S.A.


Dane ogólne
Kapitalizacja: 20 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 10 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10.000.000
Liczba głosów na WZA: 10 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100%
Kapitał akcyjny: 1 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10.000.000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy 100%

Najwięksi akcjonariusze
Nazwa Liczba akcji Data zmiany Udziały w innych spółkach
OPONEO.PL S.A. 10.000.000
(100%)
29-12-2020 DADELO S.A.

Emisje
Opis Data WZA Emisja Cena Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
nomi-
nalna
emi-
syjna
Seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-25 6 150 000
0,00
0,10 0,00 6 150 000
615000.00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-01
2008-03-04
Seria B - prywatna subskrybcja 2008-04-28 1 000 000
2 000 000,00
0,10 2,00 7 150 000
715000.00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-01
2008-09-24
Seria C - podwyższenie kapitału 2011-09-13 2 850 000
8 265 000,00
0,10 2,90 10 000 000
1 000 000
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-10-05
2011-10-05

Kontakt

ROTOPINO.PL S.A.
ul. Fordońska 2
85-085 Bydgoszcz
Polska

Tel. +48.52.3236860

sekretariat@rotopino.pl

Firma ROTOPINO.PL S.A. wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000300709
NIP: PL 953-24-72-649
Regon: 093188712
Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 PLN
Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej OPONEO.